Portefølje

Den skreddersydde applikasjonen - Ideo Solutions AS

Teknisk Ukeblad

Den skreddersydde applikasjonen

På grunn av diversifisering av inntektskilder ble kompleksiteten av internkontrollen veldig fragmentert og ressurskrevende. Vi har bistått med grundig kartlegging av prosesser på salg, ordrer, booking, diverse produksjonssystemer, fakturering og oppfølgning av innsalg og budsjetter, samt lønnsomheten per produkt. Den skreddersydde applikasjonen SALGSLAGER for TU.no, integrert med konsernets økonomisystem, har tatt for seg utfordringene, og samlet kontrollen i ett system på en brukervennlig og effektiv måte.

Her kan du se hyllevaren som ble resultatet av dette: https://ideosolutions.no/hyllevarer/sales-ledger/

 

Vi er eksperter på prosesser og kommunikasjonsverktøy for nettbasert arbeid. Ved større prosjekter tar vi en personlig gjennomgang hos kunden, og blir gjerne et par dager for å integrere oss med teamet og bli godt kjent med bedriften.

Kontakt oss

Sende