De fleste nettsteder lagrer persondata, og omtrent 90 % av dem lekker informasjon til tredjeparter. Konsekvensen er spredning av personopplysninger til andre virksomheter som kan ha interesse av denne type informasjon. Konkurrerende virksomheter kan kjøpe informasjon fra en tredjepart, og på den måten identifisere kunder som besøker din nettside.

 

 


Salg av persondata er stor butikk, og brukes hovedsakelig til markedsføring av produkter. Du har kanskje merket deg at annonsene du får på nettet treffer deg mer målrettet enn tidligere?

Det innebærer et større ansvar for bedriften din når nettsiden innhenter persondata om individer. De nye reglene krever at man tydelig skal informere, samt gi personen mulighet for å samtykke eller avslå om persondata kan hentes og brukes. Det stilles også krav til at individets samtykke til enhver tid kan trekkes tilbake om dette er noe personen ønsker. Det skal heller ikke være et krav at personen må samtykke for å få tilgang til innhold og tjenester på nettsiden, slik det er i dag.

Om virksomheten din ikke overholder reglementet for personvern, kan det innebære en bot på opp til 4 % av virksomhetens brutto omsetning, eller så mye som 20 millioner euro.

Finn ut hva vi kan gjøre for deg

Team arbeider med laptops og nettbrett i moderne kontor, viser samarbeid og teknologi

 

 

Nettsiden din må ha en godkjent løsning klar til 25. mai 2018. Det er nå rett rundt hjørnet, så det er absolutt ingen grunn til å vente. Nå haster det faktisk.

 

 CookieInformation - Ideo Solutions AS


Sammen med selskapet CookieInformation tilbyr Ideo Solutions en modul som henter inn samtykke fra besøkende, slik at din nettside oppfyller lovens nye krav. Denne modulen vil også inneholde en tilleggsside med informasjon om personvern – en side som det er krav om at skal være på nettsiden.

 

På denne tilleggssiden vil det bli listet opp hva slags informasjon som hentes inn, hvordan informasjonen behandles, hvem som henter den og hvor lenge denne informasjonen er aktiv for uthenting. Denne listen oppdateres månedlig. Ved å legge til denne modulen på nettsiden, vil den tilfredsstille den nye loven samtidig som du vil få mer kontroll over dataene dine. Det gir deg også mulighet til å identifisere kilder som lekker data og deler informasjon.

 

 

Det siger partneren vår

 

 

 

 

 

DPIA betyr Data Protection Impact Assessment. Når vi ser cookies som ikke passer inn på siden din, eller cookies som ikke kan identifiseres, foreslår vi tiltak for å analysere dem, optimere, endre eller gjennomføre dataavtaler på dine vegne med den parten som mottar dataene, noe som er obligatorisk. Vi renser opp nettsidene dine slik at de samsvarer med GDPR. Dette er konsulentarbeid som kan foregå kontinuerlig eller etter behov, og vi har kompetanse og rutiner for å gjennomføre dette mest mulig effektiv i henhold til dine kostnadsrammer.