System - og API-integrering

 

I dag bruker bedrifter mange spesifikke applikasjoner, så som CRM-systemer, ERP, MRP, CMS, etc. Dette fører til økt spredning av data, noe som kan vanskeliggjøre effektiv prosessering og analyse. For å gjøre arbeidet med dataene enklere, tilbyr vi applikasjoner og database-integreringer på de interne og eksterne plattformene som allerede er i bruk i organisasjonen.

 

Vi kan kombinere alle typer systemer og skape synergieffekter. Tjenestene våre omfatter også formidling av data mellom applikasjoner.

 

 

PIM-verktøy (Product Information Management)

 


PimCore - Ideo Solutions AS


PimCore er et produktdatabasesystem. Støtte for online salg er bare én av mulighetene som dette systemet tilbyr. Datalederen i PimCore fungerer i det store og hele som et datalager relatert til de tilbudte produktene. I praksis betyr dette at alle digitale data er samlet på ett sted, med enkel og rask tilgang til dem. Det neste trinnet er kontinuerlig å konsolidere og integrere eksisterende og nye data i ulike salgskanaler.

Les mer om PIM-verktøy