System - og API-integrering

 

I dag bruker bedrifter mange spesifikke applikasjoner, så som CRM-systemer, ERP, MRP, CMS, etc. Dette fører til økt spredning av data, noe som kan vanskeliggjøre effektiv prosessering og analyse. For å gjøre arbeidet med dataene enklere, tilbyr vi applikasjoner og database-integreringer på de interne og eksterne plattformene som allerede er i bruk i organisasjonen.

 

Vi kan kombinere alle typer systemer og skape synergieffekter. Tjenestene våre omfatter også formidling av data mellom applikasjoner.