Design og implementering av nettsider

 


Nettbrukere endrer hele tiden vanene sine, og bruker i stadig større grad mobile enheter. Jobben vår er å ligge i forkant av dette, og utvikle morgendagens nettsider. Responsive Web Design (RWD) er en selvfølge for oss. Sidene dine skal fungere på alle plattformer: pc, nettbrett og ikke minst mobil...

Les mer om nettsider

implementering av nettsider

 

Design og implementering av nettbutikker

 

implementering av nettbutikker


Oppbygging og design av plattformer for netthandel er et av kjerneområdene våre. Utformingen gjør det mulig med enkel utvikling av funksjonaliteter, og sikrer at bedriften din har kapasitet til å møte økende aktivitet og behovene dette medfører. Siden vi vet hvor viktig løsningene er for omsetningen til bedriftene, blir alle kundeforhold behandlet individuelt.

Les mer om nettbutikker