Google UX Design Professional-sertifikat

Damian Małek, vår UX-designer/webutvikler snakker om UX Design-programmet sertifisert av Google.

**automatisk oversatt tekst**

Fra begynnelsen av mars 2021 publiserte Google sertifikatprogrammet "Google UX Design Certificate". Jeg ble umiddelbart interessert fordi det er noe jeg har ventet på lenge.

Jeg har halvannet års erfaring i UX-feltet og ønsket å teste meg selv på dette kurset, så her er min anmeldelse av dette kurset i detalj.

Google UX Design Professional Certificate består av 7 kurs:

Grunnlaget for brukeropplevelse (UX) design
Start UX-designprosessen: Empatiser, definer og idéer
Bygg Wireframes og Low-Fidelity-prototyper
Gjennomfør UX-forskning og test tidlige konsepter
Lag High-Fidelity-design og prototyper i Figma
Responsiv webdesign i Adobe XD
Design for sosialt gode og forberede deg på jobber
Sertifikatoppgavediagram

Som bildet representerer, vil du i kurs 2 jobbe med empati med sluttbruker (f.eks. intervjue dem), definere (f.eks. problemformuleringer eller verdiforslag) og ideer (f.eks. gal 8-er-aktivitet)

Kurs 3 handler om low-fidelity wireframes (både i papir og digital i Figma), mens på kurs 4 vil du teste lo-fi-prototyper i form av brukervennlighetstester.

Kurs 5 ligner på kurs 3 og 4, men nå jobber vi med high-fi-design på Figma.

Leveranser/gjenstander som hver person som deltar på dette kurset vil samle:

Kurs 2:

Intervju
Persona
Brukerhistorier
Brukerreisekart
Problemstilling
Verdivurdering
Konkurrentrevisjon
Konkurrentrevisjonsrapport
Gale 8-ere
Kurs 3

Målsetning
Brukerflyt
Storyboards
Wireframes
Wireframes i Figma
lo-fi-prototyper i Figma
Kurs 4

Forskningsstudieplan
Undersøk regnearknotater
Affinitetsdiagram
Temaer og innsikter
Presentasjon
Kurs 5

Mockup
klistremerkeark
hi-fi design
Kasusstudie
Som du kan se er det mange artefakter å velge mellom for å lage en historie for din første case-studie.

Kurs 6 handler om det nye prosjektet og designet i et nytt verktøy kalt Adobe XD. Du vil lage et responsivt nettsted, så du vil ikke bare designe mobilversjon, men også nettbrett og skrivebord samtidig.

Kurs 7 er å designe for sosialt beste, slik at du vil være fokusert på ideen som kan hjelpe andre mennesker.

Min mening om dette kurset er grei. Det er et veldig bra kurs for nybegynnere og til og med for UX-designere på middels nivå. De fleste oppgavene på slutten av uken er fagfellevurderte, så du må gjøre arbeidet ditt, og du kan også sjekke hva andre deltakere lager.

For folk uten erfaring er det flott fordi det lærer deg om hele prosessen med å bygge digitale produkter med enkle trinn. En ting jeg vil huske på er at dette kurset er laget fra Googles perspektiv, så alle aspekter av det er globalt. For å utdype, mener jeg at hvis du starter med et lite selskap i land X hvor du ikke skal bygge kompliserte applikasjoner, er det en sjanse for at noen av aktivitetene fra dette kurset du ikke kommer til å bruke ofte eller i det hele tatt.

For folk som meg, som ikke har en grad, har mer enn 1,5 års erfaring i feltet, og jobbet kommersielt på en rekke prosjekter fra forskjellige bransjer, kommer dette kurset godt med i minst to aspekter: systematisering og sertifisering.

Med systematisering mente jeg at jeg kunne lage detaljerte notater og organisere én gang for alle mine UX/UI teorinotater. Sertifisering er nyttig for å sikre din potensielle arbeidsgiver at du har strukturert utdanning fra en velkjent organisasjon som Google.

Så her er det, Google UX Professional Certificate i sin helhet.


Komentarze ({{ all_count }})