Revisjon Grant Thornton – Våre kunders nettsteder settes stor pris på

Grant Thornton gjennomførte en sammenlignende revisjon mellom offentlige og private institusjoner når det gjelder nettsteders tjenestebrukbarhet. Vurderingen deres satte stor pris på 3 nettsideprosjekter som vi laget for våre kunder.

**automatisk oversatt tekst**

«Offentlige tjenester i den digitale verden»-revisjonen hadde som mål å kontrollere nivået på digitaliseringstjenester rettet mot innbyggere i staten og offentlig sektor. Grant Thornton-ekspertene tok hensyn til ulike kriterier for å gi en objektiv vurdering. Spesielt reflekterte de over brukernes opplevelse, språknivå, tjenestenavnene, tilgjengeligheten til bestemte grupper eller nettsidens respons. Revisjonens forfatterintensjon var å sammenligne de allerede evaluerte tjenestene med de som tilbyr ganske like kommersielle tjenester for å indikere de som forbedrer seg. Våre kunders nettsteder ble positivt anerkjent i følgende kategorier: Administrasjon og helsevern.

Polish National Health Service, dvs. NFZ-nettstedet, designet av vårt selskap, ble vurdert positivt i kategorien "Administrasjon - offentlige statlige nettsteder". Kriteriene inkluderte faktorer som informasjon om tjenesteformål, undersidenes navnesammenheng, høy grafikkkvalitet og tilpasning av tjenesten med hensyn til tilgjengelighet. De resterende aspektene fikk et fast notat på 9 poeng. Faktisk oppnådde NFZ-nettstedet det høyeste antallet poeng, dvs. 93. Prosjektrealisering består av nettsteddesign optimalisert med tanke på informasjonsarkitektur og innholdsmodellering. Spesielt viktig var å sørge for at brukerne enkelt og raskt kan få tilgang til nødvendig informasjon.

Getin Bank ble også anerkjent i administrasjonskategorien. Prosjektet oppnådde 5 høyeste noter på følgende områder: informasjon om nettstedets formål, logisk navngitte undernettsteder, optimert nettstedsformatering, høykvalitetsgrafikk og navigasjonsnetthjelpemidler. De siste er for eksempel elementer på nettstedet som gjør det lettere for brukere å navigere på nettstedet.

Kunden vår ba oss om å designe og gå videre med videreutviklingen av deres intuitive nettplattform som gjør det mulig å administrere flere nyhetsportaler samtidig. Her kan du lære mer om prosjektet: Getin Banks bedriftsnettsted.

Sist men ikke minst ble Medicover tildelt i kategorien Health Care blant medisinske tjenesteselskaper. De høyeste evalueringene mottok språk, på grunn av det faktum at det var forståelig for mottakerne, deretter logisk navngitte undernettsteder og til slutt tjenestens respons. Vår prosjektimplementering var basert på Edito i .NET-teknologi.

Nettstedet er i seg selv et helsekompendium, inkludert flere miniverktøy, men det er først og fremst en inngangsport til enkel tilgang til medisinske tjenester som tilbys til Medicover-pasienter. Den månedlige raten for sidevisninger utgjør 1,8 millioner. Her kan du lære mer om prosjektet: Informasjonsportal for Medicover.

Grant Thornton International Ltd er en organisasjon som opererer i 120 land som forener revisjonskonsulentselskaper. I Polen er de i dag ledende blant selskaper i sektoren.


Komentarze ({{ all_count }})