UKE-nettstedet vinner konkurransen 'Nettsted uten barrierer'!

Konkurransen fremmer nettsider laget i samsvar med ideen om å motvirke digital eksklusjon og tilgang til informasjonsdiskriminering. Blant vinnerne var det en annen nettside utført av Ideo. Den barrierefrie nettstedskonkurransen arrangeres årlig. Hovedmålet er å skille ut nettsider som er tilpasset behovene til funksjonshemmede og eldre for å forhindre digital ekskludering. Nettsteder som sendes inn til konkurransen blir evaluert av teamet av eksperter.

**automatisk oversatt tekst**

De sjekker kompatibiliteten med den internasjonale WCAG-standarden (Web Content Accessibility Guidelines). Personer med nedsatt funksjonsevne deltar også i denne prosessen. De vurderer tilgjengeligheten og hvor enkelt det er å finne informasjon, skjemaer eller medier.

I årets syvende utgave av konkurransen fikk nettstedet til Office of Electronic Communications utført av Ideo 1. plass i kategorien "Offentlige nettsteder – opptil 100 undersider". I "Tilgjengelighetsrapporten" utarbeidet av Widzialni Foundation, fikk nettstedet en flott vurdering. Den vant også en 2. plass i kategorien "Andre, offentlige institusjoner - utvalgte nettsteder".

"Designet, utførelsen og implementeringen av nettstedet ble laget av Ideo-teamet". Martin Stysiak, en talsperson for Office of Electronic Communications, oppsummerer prosjektet: "Siden starten av samarbeidet med Ideo har vi lagt stor vekt på de høyeste standardene slik at nettsiden vår kan være tilgjengelig for personer med spesielle behov. Konsultasjoner med Widzialni-stiftelsen hjalp oss i utviklingsstadiet av nettstedet."

Den gjensidige avtalen mellom Ideo- og OEC-team resulterte ikke bare i at nettsiden ble tilpasset de spesifikke behovene til mennesker med funksjonshemming. "Det er ikke slutten på vår innsats. Vi jobber allerede med Ideo om ytterligere forbedringer. Jeg tror at vårt fremtidige samarbeid vil være like vellykket som det første" – sier Stysiak.

Et annet nettsted laget av Ideo og utmerket seg i konkurransen var nettstedet for byen Lublin. Den er basert på den originale CMS-plattformen og møter behovene til både innbyggere og turister.


Komentarze ({{ all_count }})