Onshore, Offshore og Nearshore – tre veier til IT-vekst

Ny teknologi og stadig bedre digitale løsninger gir gode forhold for bedrifter som ser etter nye muligheter for å være et hestehode foran. Men stadig økende krav til knowhow og digitale muskler får mange til å se etter nye og bedre IT-løsninger utenfor bedriften. Metodene kan deles inn i tre grupper: onshore, offshore og nearshore. Her får du en kort presentasjon.

Onshore, Offshore og Nearshore – tre veier til IT-vekst

 

Onshore

Dette er det korteste skrittet, og beskriver at man leier inn en IT-bedrift eller mennesker som tilbyr programmeringstjenester i den samme regionen. Her er ofte geografisk nærhet viktig.

Den viktigste fordelen er at bedriften kan konsentrere seg om det den kan, og overlate maskin- og programvare til folk som er eksperter. Samtidig foregår alt i samme tidssone, og med samme språk og kultur. Dette gir god styring og gjør rask vekst mulig.

På den andre siden blir antallet tilbydere i ett enkelt land mindre, med færre eksperter å velge mellom. Dette begrenser mulighetene for spesialiserte tjenester.

 

Offshore

Ved offshore outsourcing leier man inn en faggruppe fra et annet land hvor lønns- og levekostnadene ofte er lavere. Dette gir også tilgang til større ressurser fra land som har flere mennesker med god IT-kompetanse. Å leie inn et utenlandsk team som jobber online blir stadig mer populært, spesielt fordi du da får tilgang til en spesialisert arbeidsstyrke som raskt kan implementere nye produkter til en gunstig pris.

Fordelene med en offshore-løsning er først og fremst lavere kostnader, men kan også være høyere kompetanse og et fleksibelt og allsidig team som ofte kan tilby mer enn lokale krefter klarer. Fagfolk fra ulike land kan åpne for nye perspektiver for utviklingen, og kanskje nye markeder.

Men i motsetning til onshore – hvor man har felles språk, kultur og tidssone – kan disse elementene være en hemsko ved offshore-oppdrag. At man jobber i to ulike tidssoner kan gi problemer når man for eksempel må arrangere hastemøter, og metoden krever generelt en del tilrettelegging.

 

Nearshore

Mens både onshore- og offshore-modellen har fordeler og ulemper, finnes det også en «hybrid» løsning: nearshore. Den kan betegnes som en slags mellomting, og kan egne seg for bedrifter som ikke ønsker å begrense seg til sitt eget land, men som ikke ønsker å leie inn ansatte fra andre deler av verden på grunn av forskjeller i språk og kultur.

Nearshoring har en praktisk tilnærming for å delegere oppgaver og utvikling av programvare til eksterne spesialister fra naboland eller -regioner. Bedriftene holder vanligvis til i nærliggende eller samme tidssoner.

Bruk av eksterne spesialister vil også her spare kostnader, mens du fremdeles får tjenester av høy kvalitet. Du får ofte tett tilgang til et dedikert team som er engasjert, og med en kort responstid som raskt løser eventuelle problemer.

Likevel kan nearshore-modellen innebære noen få problemer med språk og kultur. Derfor er det viktig å velge IT-bedrifter som har erfaring med nearshoring, og vet hvordan man løser slike «humper i veien».

 

Velg det som passer deg

Alle disse tre løsningene gjør det enklere for bedriften din å drive IT-delen effektivt, siden du sender oppgavene dit de kan løses best. I dag kan du få jobber gjort på den andre siden av jordkloden, i Polen, eller i nabobygget, og alle løsningene har både fordeler og ulemper.

 

I flere år har vi drevet effektivt og vellykket samarbeid med våre kunder fra Norge. Se hva vår klient Nina synes om det og hvorfor IT-outsourcing rett og slett lønner seg.