2023 - året for juridiske endringer i e-handel

Fra 1. januar er e-handelssektoren i EU forpliktet til å forberede seg på ulike endringer angående digitalt innhold, salg av varer og omnibusdirektivet. Se hvilke endringer som angår deg.

**automatisk oversatt tekst**

Endringene gjelder måte å avgi meninger på, endringer i å informere om rabatter og reglene for klagebehandling.

En av de viktigste sakene er også innføring av endringer i regelverket til nettbutikker.

Alle reglene i direktivene vil være avgjørende for forbrukerbeskyttelsen.

Så, hva er de største endringene for selgere og kunder i det nye året? 

b2b_ecommerce_1.png [82.21 KB]

Informasjon om prisreduksjon

En av de viktigste endringene introdusert av Omnibus-direktivet er metoden for å informere forbrukere om kampanjer i nettbutikker. Prisreduksjonen for et gitt produkt eller en gitt tjeneste er strengt definert. 

For å redusere prisen må selger vise laveste gjeldende pris for en gitt vare de siste 30 dagene før rabatten.  Denne plikten gjelder både for nettbutikken og stasjonærbutikken.

Ved produkter med kort holdbarhet bør det i tillegg til kampanjepris også være informasjon om pris før første rabatt. Det som er verdt å nevne, denne regelen gjelder ikke når en selger planlegger å endre prisen på et gitt produkt, men innebærer ikke en rabatt, for eksempel sesongbaserte reklameslagord som "beste pris" og rabattkoder, lojalitetsprogrammer og andre personlige prisreduksjoner for noen brukere.

Verifisering av anmeldelser i e-butikker

En viktig endring i omnibusdirektivet er selgernes verifisering av meningene som vises på nettsiden til deres nettbutikk. 

Hvis selgere åpner for å avgi en mening, er de forpliktet til å informere om den kommer fra en pålitelig kilde, dvs. fra en reell kunde - den som foretok et kjøp.

Det vil være entreprenørens ansvar å informere om verifiseringen av en gitt mening og metoden for denne verifiseringen.

Selv om lokal lovgivning ikke antyder hvordan man kan kontrollere påliteligheten til en mening, sier direktivet at selgeren bør ta forholdsmessige og rimelige skritt for å sjekke om meningen faktisk kommer fra en forbruker som har kjøpt i denne butikken.

Utarbeiding og behandling av klager

Direktivet om salg av varer definerer presist nye regler om forbrukerklager, som også omfatter næringsdrivende med forbrukerrettigheter. Disse privilegerte gründerne vil være underlagt forbrukerrettighetsloven, og ikke bestemmelsene i Civil Code, slik det var til nå.

Et produkt eller en tjeneste kjøpt etter 1. januar 2023 vil bli underlagt nye regler for reklamasjoner. Ordet "mangel" forsvinner fra loven og erstattes med "varer som ikke er i samsvar med kontrakten", begrepet "garanti" er også fjernet ettersom det endrer navn.

Direktivet om varesalg innfører et nytt klagehierarki. Før kunne forbrukerne ha bestemt seg for om de vil bytte en vare med en ny eller be om refusjon av kostnader. 

I henhold til det nye regelverket vil heving fra kontrakten eller reduksjon av prisen på produktet/tjenesten være mulig dersom erstatning eller reparasjon av varene er umulig eller ulønnsomt, og hvis mangelen fortsatt oppstår til tross for reparasjon.

Tidspunktet for å forfølge krav fra en gründer forlenges også - det vil være 6 år. Spørsmålet om dekning av fraktkostnadene for det annonserte produktet, som skal gjøres av selger, er også regulert.

Klager på digitalt innhold

Siden 1. januar 2023 introduserer det digitale direktivet klager på digitalt innhold, som grafikk, e-bøker, lydbøker, som sendes for eksempel som en fil sendt til e-postadresse.

legal_changes_ecommerce_.png [78.60 KB]

Lovendringen tvinger også frem endringer i regelverket til nettbutikker. Forbrukeren vil ha rett til å klage dersom det digitale innholdet er i strid med kontrakten eller ikke er levert på et passende tidspunkt. Selger vil i en slik situasjon være forpliktet til å justere det digitale innholdet vederlagsfritt i henhold til inngått kontrakt, redusere prisen på produktet, eller refundere påløpte kostnader.

I henhold til det nye direktivet har kunden 2 år på seg til å klage. Tilsvarende, hvis en forbruker betaler for det kjøpte innholdet med personopplysninger - så har denne personen også rett til å sende inn en klage dersom innholdet som tilbys ikke er i samsvar med kontrakten.
 

Oppdatering av regelverket i nettbutikker

De nye reglene pålegger gründere å gjøre endringer i regelverket som legges ut på butikkens nettsider.

I samsvar med dem vil selger være forpliktet til å inkludere kontakttelefonnummer og e-postadresse i dokumentene, oppdatere med nye klagebestemmelser og legge til informasjon om klageregler knyttet til digitalt innhold.

Regelverket vil også måtte oppdateres når det gjelder endringer i varesalgsdirektivet. Omfanget deres vil omfatte oppdatering av rettighetene til forbrukere og næringsdrivende med forbrukerrettigheter, innholdet i dokumentene må også inneholde referanser til det aktuelle rettslige grunnlaget, regler for retur av de annonserte varene og påløpte kostnader, samt endring i ordforråd eller nomenklatur.

  Vil du vite mer om oss?

e-handel

e-handelsledere