E-læring – hva bør man være oppmerksom på når man velger leverandør?

LinkedIn Pulse, forfatter: Paweł Teper, eLearning-prosjekteier, Ideo.

**automatisk oversatt tekst**

Bruk av e-læringsplattformen, spesielt ved fjernarbeid, løser flere viktige problemer knyttet til organisering av opplæring. Den er også ideell for å formidle oppdatert kunnskap til ansatte som vi av en eller annen grunn ikke kan møte personlig.

Funksjonene til e-læringsplattformen kan brukes til å forbedre rekrutteringsprosessen, og mer presist, neste trinn, som er onboarding. En nyansatt krever forsvarlig innføring i oppgaver og kunnskap om reglene som gjelder i virksomheten. Riktig forberedt e-læringsopplæring er ekstremt praktisk og gunstig for bedriften, fordi den til en viss grad "utfører" noen av oppgavene som tilhører det kvalifiserte personalet. Viktigere er at materialene som er utarbeidet én gang, brukes mange ganger, samtidig som kostnadene ved å implementere den ansatte optimaliseres.

Store bedrifter og selskaper er steder hvor fjernundervisningsverktøy som brukes til å utvide kunnskap og kompetanse er uerstattelige. Vi snakker spesielt om bedrifter hvor opplæringen er svært vanskelig på grunn av mangfoldet av grener, skiftarbeid, eller de ulike behovene til avdelinger og stillinger.

Hver intern opplæring krever tid fra både underordnede og overordnede. E-læringsplattformen gir ansatte tilgang til materiell som de kan bruke når som helst, og til slutt gjennomgår en verifikasjonstest. Viktigere - i tilfelle spørsmål / tvil, kan de konsultere takket være chat-funksjonen eller videokonferansen.

Hva du skal se etter når du velger en e-læringsplattformimplementer

Hvordan finne en leverandør av e-læringsplattformer? Er det nok å skrive inn det riktige søket i søkemotoren? Svaret er ja og nei. Det er sant at søkemotoren umiddelbart vil svare med en lang liste med resultater. Men differensieringen av virksomheter når det gjelder profesjonalitet, erfaring og kvalitet på tjenestetilbudet gjør det ikke enklere. Det er viktig å ta hensyn til enkelte elementer i tilbudet som presenteres av en potensiell entreprenør.

Mulighet for å utvide plattformen.

Per definisjon er en e-læringsplattform, som alle andre IT-verktøy, ikke implementert en gang for alle. Muligheten for å utvide i fremtiden med flere muligheter er svært viktig. Modulstrukturen er en stor fordel i så måte og skaper mange muligheter det er verdt å utnytte. Vær også oppmerksom på de tekniske anleggene som entreprenøren har til rådighet. Vurder om bedriften faktisk er i stand til å lage en løsning fullt skreddersydd etter kundens behov.

Selvstyring av systemet.

Tilgang til plattformens panel og muligheten til å administrere systemet uavhengig er nå standard. Som det viser seg, er det ikke et åpenbart problem for alle tjenesteleverandører. Det hender at tilgang til panelet er et ekstra betalt alternativ. Det er verdt å ha dette i bakhodet når man skal bestemme omfanget av samarbeidet.

Innsikt i gjennomførte prosjekter.

Selskapets erfaring med implementering av e-læringsplattformer er et av de viktigste kriteriene. Det er verdt å være spesielt oppmerksom på beskrivelsene av gjennomføringen og graden av kompleksitet til prosjektene som presenteres der. Jo mer komplekse plattformer entreprenøren presenterer, desto større er sikkerheten for at han vil være i stand til å gjennomføre selv komplekse modifikasjoner av plattformen og fullt ut tilpasse den til våre behov. Det er også en måte å lete etter inspirasjon innen attraktive funksjoner som kan vise seg å være nødvendige i din bedrift.

Omfattende bistand ved gjennomføring og lansering av e-trening.

Det hender ofte at bedrifter som introduserer fjernundervisningsmodellen har utarbeidet en rekke materiell som passer for oss, men det presenteres ikke på en transparent, attraktiv og tilgjengelig måte. I tillegg til å designe en attraktiv plattform, bør entreprenøren tilby bistand til utvikling av opplæringsmateriellet.

Pleie etter implementering.

Det er verdt å være oppmerksom på om selskapet også tilbyr assistanse etter prosjekt, da bare implementeringen av tjenesten ofte ikke er nok. Det nye verktøyet krever passende opplæring, og ved feil inngrep fra tjenesteleverandørens side. Vi snakker spesielt om dedikerte systemer. Graden av tilgjengelighet av omfattende bistand på dette området er svært viktig.

Støtte innen overvåking og rapportering.

For at systemet skal kunne nå sine langsiktige mål på riktig måte, bør det overvåkes kontinuerlig. En analyse av hvordan det brukes av sluttbrukere kan fortelle en erfaren implementer hvilke områder som trenger forbedring. Ved å raskt svare på alle slike behov kan du øke effektiviteten av opplæringen, og dette er hovedmålet med å implementere e-læringsløsninger.

Potensialet til e-læringsplattformen i selskapet

Fjernundervisningsmodellen fungerer godt i mange bransjer, og dens anvendelse er bred og avhenger av spesifikasjonene til selskapet selv.

E-læringsplattformer er vanligvis knyttet til tradisjonelle kurs og opplæring. Du kan imidlertid legge merke til deres uvurderlige hjelp på jobben for avdelinger som Human Resources eller HR. Dette verktøyet lar deg verifisere opplæringsbehov nøyaktig, utvikle en passende strategi for å forbedre ansattes kompetanse og automatisk sjekke kunnskapen deres før/etter opplæring.

Det er mange flere muligheter som tilbys av e-læringsplattformen. Med dens hjelp kan arbeidsgiveren analysere tilfredshetsnivået til underordnede i selskapet hans, samt finne ut deres mening om et gitt emne. En ekstra fordel er funksjonen som lar deg generere statistikk og rapporter automatisk, noe som i stor grad forbedrer arbeidet som utføres.

E-læringsplattform som støtte for fjernarbeid

Fjernundervisningsplattformen er spesielt nyttig når du arbeider eksternt. På grunn av ulike situasjoner, spredning av ansatte og behovet for å få tilgang til ulike nettmateriell, oppfyller e-læring sin rolle perfekt her.

Hver gang en bedrift introduserer nye tjenester og produkter skjer det mange endringer og det er nødvendig å organisere intern opplæring. Den tradisjonelle formen bruker mye tid for både deltakere og ledere. I en slik situasjon vil den eneste effektive løsningen være å gi ansatte materiell på en riktig utformet opplæringsplattform. Det tilbyr også videokonferansealternativer, som også er et veldig nyttig forretningsalternativ. Muligheten for å velge moduler eller lage en dedikert, sikrer at både arbeidsgiver og ansatte får et skreddersydd verktøy som støtter deres daglige arbeid, spesielt ved fjernarbeid.

Ytterligere fordeler med fjernundervisningsplattformen

Den omfattende e-læringsplattformen har mange funksjoner som gir mulighet for avansert presentasjon av innhold i en rekke former. Det fungerer spesielt godt for å gi mer informasjon, spesielt hvis det er vanskelig å presentere på en tradisjonell måte. Interaktive elementer og audiovisuelle meldinger bidrar til raskere utdanning og diversifiserer den, noe som gjør det til et attraktivt alternativ til standard monotone tekstblokker.

Tradisjonelle treningsøkter er tidsbegrenset, vanligvis et stort antall deltakere, og materialet presenteres kun én gang. Ofte vil mange deltakere ikke være i stand til å bli godt kjent med innholdet. En av de største fordelene med e-læringsplattformen er funksjonen som lar brukeren se på nytt og omarbeide materiale om og om igjen. På denne måten kan ansatte befeste kunnskapen i et tempo som passer dem, noe som gir bedre kvalitet på arbeidet og høye resultater.

En annen fordel med denne formen for utdanning er automatisering av testaktiviteter. Det er en betydelig tidsbesparelse for foreleserne, men også raskere mottak av sluttseddel hos «eksaminatorene». Resultatet er synlig umiddelbart etter endt prøve, med indikasjon på riktige og feil svar. Det hele er supplert med muligheten for å generere et sertifikat med alle nødvendige data.

Sammendrag

E-læringsplattformen er et veldig fleksibelt verktøy, så alle bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje, kan dra nytte av det. Mulighetene det gir, inkludert individuell justering av moduler og mulighet for utvidelse, skaper et effektivt system for å forbedre kvaliteten på arbeidet og effektivisere mange områder av virksomhetens virksomhet.


Komentarze ({{ all_count }})