Informasjons- og nyhetsportaler for Medicover

Spesialiserte portaler, som er en rik kilde til informasjon. Teknologien vi brukte garanterer effektiv støtte på nesten 1,8 millioner sidevisninger per måned.

**automatisk oversatt tekst**

Medicover har i over 20 år levert helsetjenester i privat sektor. Tilrettelegging av et komplekst sykehus og ambulant behandling for pasienter er selskapets prioritet. I tillegg har potensielle klienter eller pasienter de mest avanserte laboratoriefasilitetene til disposisjon.

For tiden er Medicover eier av 41 filialer som samarbeider med 1250 datterselskaper. For å yte en effektiv tjeneste og for å skape en lett tilgjengelig vei for pasienter til medisinske tjenester, har Ideo fått i oppdrag å gjenopplive Medicover-nettstedet og videreutvikle nyhetsportalen.

Selve hovedmålet var ideen om å lette kommunikasjonen mellom pasienter og leger eller finne et bestemt legesenter eller for eksempel det nærmeste. Portalen er støttet av en rekke «mini»-applikasjoner som sammen oppstår til en pålitelig database/kunnskapsbase om helse generelt. All informasjon på nettet presenteres på en interessant og engasjerende måte og presenterer samtidig et bredt spekter av tjenester Medicover selskapet har å tilby.

Den «gjenopplivede» nyhetsportalen vil kunne bistå 500 tusen pasienter per år. Portalen ble designet med hjelp av Ideos helt egen plattform Edito (innholdsredigering i .NET-teknologi).

Ny portal kan inneholde nesten 1,8 sidevisninger per måned.

Vårt samarbeid med Medicover er ikke begrenset til det i Polen, da vi allerede har implementert en nyhetsportal for Medicover i Romania (37 klinikker), for 200 deres tilknyttede selskaper og Infertility Clinic i India. Alle introduserte portaler har blitt supplert med nye funksjoner som fullt ut svarer til kravene og naturen til disse selskapene.


Komentarze ({{ all_count }})