Kompendium av digital optimalisering

e-markedsføringseksperter knyttet til Ideo utviklet denne gratis e-boken. Det er: Wojciech Szymański, Dominika Śliwa, Łukasz Szymański, Tomasz Kwiatkowski og Kamil Ziomek.

**automatisk oversatt tekst**

Digital Optimization er et kompendium som tar leserne til en verden av digital optimalisering. Og denne har, som vi vet, blitt et uatskillelig element i virksomheten og dens operasjonelle prosesser. E-boken er utarbeidet av spesialister – Wojciech Szymański, Dominika Śliwa, Łukasz Szymański, Tomasz Kwiatkowski og Kamil Ziomek.

Den foreslåtte tilnærmingen til temaet digital optimalisering har blitt klassifisert i tolv trinn.

Det første problemet er digital integrasjon presentert på fire nivåer, sammen med måtene å oppnå de tiltenkte effektene på. Praktiske og grunnleggende markedsførings- og salgsaspekter ble også nevnt - som arbeid i flere markedsføringssystemer og problemet med å tilskrive konverteringer. Studien nevner også fordelene ved å implementere digital integrasjon, for eksempel å redusere kostnadene ved datahåndtering. En annen sak er å gjøre bedriften til et lærende emne. Et av elementene i en lærende organisasjon er å skape forutsetninger for arbeidernes utvikling, med særlig vekt på teamlæring. Det tredje trinnet er knyttet til å reagere på endringer og effektiv ledelse i organisasjonen. Forfatterne lister opp nøkkelelementer knyttet til ideen om smidig organisasjon, inkludert strategi (f.eks. deling av ideer, fleksibel ressursstyring), struktur (f.eks. integrerte ansatte) og teknologi (f.eks. testverktøy). I denne delen vil leseren lære hvordan du kan optimalisere dette området i selskapet og de viktigste problemene som kan oppstå som følge av implementering av endringer.

Metodikken for å introdusere planlagte oppgaver i PCDA Plan-Do-Check-Act-modellen bestående av planlegging, utførelse, kontroll og anvendelse ble diskutert i det fjerde trinnet. Du vil også se hvordan PDCA-planlegging fungerer. Den neste delen av e-boken handler om å kombinere online og offline markedsføringskanaler og viser de grunnleggende retningslinjene for integrasjonen deres (inkludert utdeling av rabattkuponger for nettbruk, mobilapplikasjoner som oppmuntrer til offline kjøp). Du vil også få informasjon om måling av trafikkflyt fra offline til online. Det sjette trinnet handler om å utvikle dine egne metoder for å administrere markedsføringskanaler. Den tar sikte på å rette oppmerksomheten mot nødvendigheten av å ta i bruk en modell for å dele markedsføringskanaler og indikerer slike metoder sammen med promoteringsinstrumentene i markedsføringsmiksen. I denne delen lærer du hvordan du velger optimale markedsføringskanaler, som tar hensyn til nøkkelfunksjoner, utvikler en persona til den ideelle kunden, definerer målgruppen, lager en Customer Journey og Customer Journey Map.

I del sju vises problemet med forfengelighetsberegninger som er villedende og attraktive av en rekke feil årsaker. Metoden for å oppdage forfengelighetsindikatorer og hjelpe med å diagnostisere dem ved presenterte spørsmål.

Det neste emnet er utviklingen av de viktigste indikatorene, det vil si KPI og CSF. Det viser seg at markedsføringsaktiviteter kan være effektive, og samtidig ikke lykkes i det hele tatt. Et av de nevnte eksemplene er en e-postmarkedsføringskampanje for en nettbutikk med en CTR på 30 % som ikke førte til noe salg. Det niende trinnet gjelder analytiske og ledelsesmessige oversikter og forskjellene mellom dem. Den tiende er relatert til analysen av ROI (Return On Investment) og ROAS (Return On Ad Spend), og beskriver dem begge nøyaktig.

Trinn ellevte omhandler modellen for optimalisering av konverteringsfrekvens. To hovedtilnærminger til konverteringsoptimalisering er nevnt - en av dem er å fokusere på testing og opplegget for å jobbe med kundenes behov.

Den siste delen er en omfattende diskusjon om å øke effektiviteten til digitale kanaler. Forfatterne fokuserte på: posisjonering (typer, valg av nøkkelfraser, bygge en lang hale, faktorer som påvirker SEO), Google Ads-kampanjer (tips – gjelder for eksempel Smart Bidding, dataattribusjon, intelligente kampanjer), innholdsoptimalisering, innhold, inkludert inbound markedsføring , nettside (nettbutikkbeskrivelser, automatisering, respons) og markedsføringsautomatisering.

Dette er bare en oversikt over innholdet utarbeidet av Ideo- og Ideo Force-spesialister. Vi oppfordrer deg til å lese hele greia, spesielt hvis du planlegger eller allerede starter implementeringen av den digitale optimaliseringsprosessen i din bedrift. Du kan laste ned Digital Optimization-e-boken (på polsk) fra nettstedet vårt


Komentarze ({{ all_count }})