Manuell og automatisk testing

Det ser ut til at automatisering alltid er den beste løsningen i disse dager. I mellomtiden viser manuelle tester seg ofte i områder der automatiske tester ikke vil være aktuelt. Sjekk forskjellene.

**automatisk oversatt tekst**

Ved implementering av selv store IT-prosjekter overses ofte temaet testing. Det ser ut til at dersom et gitt system fungerer som det skal, er det ingen vits i å generere merkostnader ... I mellomtiden kan det vise seg at disse (som det ser ut til) merkostnadene i praksis vil være besparelser.

I en situasjon der for eksempel et element ikke er ferdig utviklet eller ikke fungerer i brukermiljøet, kan det være nødvendig å deaktivere eller vesentlig endre programvaren. I dette tilfellet gjør ikke produktet som skal tjene penger for seg selv. Det bør huskes at systemer og applikasjoner svært ofte når brukere som ikke nødvendigvis vet hvordan de skal brukes eller de som ønsker å tilpasse dem til sine egne behov, og unngår "offisielle" løsninger. Testing lar deg identifisere slike områder og forutsi uvanlige scenarier.

Kort sagt: akkurat som ethvert hjelpeelement, bør programvaren kontrolleres grundig før den tas i bruk. Du må være sikker på at den fungerer etter hensikten selv i uvanlige situasjoner. Husk - det er ingen ufeilbarlige ting og mennesker, og testing minimerer risikoen for (noen ganger kostbare) feil.

Hva er manuelle tester?

Manuelle tester utføres av spesialister (testere) som trinn for trinn, i henhold til et generelt skjema/scenario, analyserer en gitt applikasjon eller system osv. Deres oppgave er å finne eventuelle feil og uregelmessigheter, men også å sjekke programvaren i slik den ville gjort det uten opplæring eller bruksanvisning. Testeren bruker ikke skript eller automatiseringsverktøy. Kunnskap om programvarespråk er heller ikke nødvendig fra ham.
 

Hva er automatiserte tester?

Automatiske tester utføres av systemet, tidligere forberedte eller skrevne verktøy, koder eller skript. Disse testene kan lages i det valgte programmeringsspråket, derfor er kunnskap om det et krav for utarbeidelse av verktøyet.
 

Manuell test eller automatisk test?

Vi presenterer en liste over manuelle og automatiske tester når det gjelder de vanligste faktorene.

Ledetid

Tidspunktet for en slik test bør diskuteres fra ulike perspektiver. På den ene siden krever utarbeidelse av testautomatiseringsverktøy forutgående arbeidsbelastning. På sin side, i et senere perspektiv, brukes de mange ganger. Manuelle tester utføres manuelt, hver gang på nytt. Så det er åpenbart at automatisering fører til raskere implementering av oppgaven. Dessuten utføres automatiske tester på mye kortere tid enn manuelle tester.

Prosjektstørrelse

Ved mindre prosjekter er det definitivt mer lønnsomt å bruke manuelle tester. Kostnaden for slik testing vil da være lavere. På den annen side fungerer automatiske tester godt i behovet for å teste store prosjekter, der det å utføre en manuell test ville være umulig eller svært kostbart og tidkrevende.

Feilgjenkjenning

Automatisert testing eliminerer menneskelige feil. På den annen side, i manuelle tester, kan testeren bli sliten, noe som kan forårsake ytterligere feil. Paradoksalt nok tillater de å oppdage uvanlig atferd og sjekke systemets mottakelighet for deres forekomst. På den annen side, hvis det er en variabel som ikke ble lagt inn i programvaren før testen, vil ikke den automatiserte testprogramvaren registrere sin tilstedeværelse.

Kostnader

Manuelle tester vil være billigere én gang, men de krever kostnader hver gang de utføres. Bruk av automatisering er forbundet med mye større kunnskap om testeren (å ha programmeringsspråk), og utarbeidelse og bruk av automasjonsverktøy er også høye kostnader. På sikt vil imidlertid automatiske tester være et mye billigere alternativ.

Ytelsestester

I dette aspektet er det ikke berettiget å utføre manuelle tester. For eksempel er stresstester basert på å sjekke hvor mange spørringer systemet er i stand til å håndtere på et gitt tidspunkt. Som du lett kan gjette, utføres tester av denne typen kun automatisk.
 

UX og UI

Brukeropplevelse og brukergrensesnittevaluering er en sjekk av det visuelle aspektet og interaksjonen med brukeren. Det er umulig å teste omfanget av slike områder automatisk, derfor brukes kun manuelle tester til dette formålet. Kanskje i fremtiden vil maskinlæring, som for tiden utvikles i denne retningen, tillate «eliminering» av den menneskelige faktoren, eller det vil være et verdifullt verktøy for det.

Variable koordinater

En variabel kan være å endre bakgrunnen eller flytte et element til et annet sted. Som nevnt - automatiske tester er ikke i stand til å fange opp slike nyanser. Det viser seg derfor at i prosjekter hvor slike aspekter kan endre seg, fungerer manuelle tester mye bedre, der den menneskelige faktoren er i stand til å oppdage slike forskjeller.

Gjenbrukbarhet

Når en test eller manus er skrevet, kan den brukes et uendelig antall ganger. Manuelle tester utføres på nytt hver gang - de kan ikke på noen måte forberedes på forhånd.
 

Arbeidsmengde

Automatiserte tester må utvikles først, noe som kan ta lang tid. I sin tur tar utførelsen deres mye mindre tid og testeren gjør mindre arbeid. Manuelle tester krever at du går gjennom hvert trinn fra start til slutt, utarbeider en rapport eller oppsummering.

Risiko for feil på testsiden

Som nevnt i manuelle tester er det en menneskelig faktor som står i fare for feil. Når det gjelder automatisk testing, er den fullstendig eliminert (forutsatt at ingen koordinatendringer ble gjort under testingen).

Rapportering

Automatiske tester genererer denne typen dokumenter samtidig for arbeidet som utføres, noe som forkorter og forbedrer hele prosessen betydelig. På den annen side tillater manuelle tester å inkludere aspekter som ikke tidligere ble dekket. Derfor kan rapporten være mer individuell og tilpasset kundenes behov, eller den kan utarbeides på en slik måte at selv en ukvalifisert mottaker kan forstå resultatene.
 

Når blir manuelle tester bedre?

Mindre prosjekter
Prosjekter som ikke krever kunnskap om programmeringsspråket
Engangstesting er tilstrekkelig
UX og UI vurderes for evaluering
Det er mange variabler i et prosjekt
Klienten krever en personlig tilpasset rapport eller en forklaring på den
Prosjekter med mindre budsjetter

Når blir automatiserte tester bedre?

Store prosjekter
Stresstester kreves
Utfører de samme testene flere ganger
Få resultatene raskt
Behovet for å eliminere menneskelige feil
Prosjekter med store budsjetter

Sammendrag

Det er alltid verdt å stole på meningene fra eksperter som, basert på deres erfaring, vil råde deg til å bruke riktig metode for et individuelt prosjekt. Det kan vise seg at en tilsynelatende enkel applikasjon sjekket manuelt fortsatt vil kreve automatisk verifisering.

Faktisk er det ikke noe universelt svar på spørsmålet: "hva skal jeg velge?" Du bør alltid være veiledet av de individuelle egenskapene til prosjektet og målet du ønsker å oppnå.


Komentarze ({{ all_count }})