Skyen er et gunstig miljø for en nettbutikk

Forfatter: Jan Mazur, designer / programvareingeniør

**automatisk oversatt tekst**

Bruk av skytjenester som grunnlag for å lage nettbutikk er et ganske kjent tema. Brukerne deres merker raskt potensialet og mulighetene som dukker opp av det. Som med enhver teknologisk løsning er det skeptikere, men dette stopper ikke det voksende området for e-handel ved bruk av cloud computing. I følge en fersk rapport fra K2-gruppen opererer allerede 55 % av nettbutikkene i dataskyen.

Farvel til kostbart lokalt servervedlikehold

Å bygge en ny eller migrere en eksisterende e-butikk til skyen eliminerer tvister og plagsomme emner knyttet til besittelse av lokale servere, som blant annet inkluderer: kjøp, utskifting eller avhending av brukt utstyr. Disse maskinene må hele tiden opprettholde driften av høyt utviklede teknologier, servere og systemer, noe som betyr at de jobber kontinuerlig i høy hastighet og den naturlige effekten er at de er utsatt for slitasje.

Ved å holde oss inne på temaet utstyr, eller rettere sagt mangelen på det, sparer vi også reell plass ved selskapets hovedkvarter, som måtte spares når man planlegger å tilpasse den lokale infrastrukturen. For dine egne servere trenger du en bortgjemt, tilstrekkelig avkjølt plass, med en nødstrømkilde, redundante internettforbindelser med høy båndbredde og sikkerhet av høyeste kvalitet som er ansvarlig for å beskytte servere mot uautorisert tilgang.

Optimalisering av arbeidet til IT-teamet

PaaS (Platform as a Service)-modellen, som en av nettskytjenestene som er tilgjengelig på markedet, muliggjør delegering av en betydelig del av de administrative oppgavene knyttet til nettbutikkens funksjon til tjenesteleverandøren. Takket være dette er det ikke nødvendig å ha en person eller avdeling kun fokusert på å kontrollere, oppdatere eller reparere gjeldende feil i operativsystemer. Ved å frita IT-teamet fra å administrere plattformen kan potensialet rettes mot riktig utvikling av e-handel.

Hver gang temaet cloud computing-tjenester diskuteres, er det en tro på at implementeringen eliminerer administratorens posisjon. Dette er ikke riktig, for til tross for redusert tidsbruk på administrativt arbeid og allokering av ansvaret til IT-avdelingen til andre oppgaver, er det fortsatt nødvendig med en ansatt med nettskykompetanse. En slik person støtter tilsynet med at systemet fungerer som det skal og er nødvendig for å optimalisere forbruket av skyressurser, men takket være skyen er ikke dette deres eneste oppgaver.

Transparente SLA-vilkår for skytjenester

For å gi vår salgsplattform et stabilt nivå av skytjenestepålitelighet, inngår vi en SLA (Service Level Agreement) med leverandøren. Den regulerer tilgjengelighetsnivået til servere og virtuelle verktøy som fungerer innenfor rammen av den kjøpte tjenesten. I e-handel er det en betydelig garanti for aktiviteten til skyrommet som brukes, noe som eliminerer enhver nedetid i driften.

Leverandørene av skyløsninger har oftest forhåndsbestemte prosentparametere av tilgjengelighetsindikatoren. De mest populære som tilbys i SLA er i området 99 % -99,9 %, og de resterende 1-0,1 % betyr for leverandøren tiden som er tillatt i en gitt referanseperiode for planlagt og ikke-planlagt nedetid.

Ved å bruke SLA er det også mulig å bestemme spesifikke faktorer som påvirker mulig forekomst av uplanlagt nedetid (f.eks. defekter, feil, sammenbrudd, servicearbeid). Overskridelse av serverens utilgjengelighetstid, som var satt som en prosentandel i kontrakten, forplikter leverandøren til å kompensere kunden for tap som er påført i denne forbindelse. Den mest brukte formen for reparasjon er rabatt for påfølgende oppgjørsperioder i en skytjeneste, men det er også kontraktsmessige straffer eller refusjoner. Dessuten kan en SLA inngått med en skyleverandør nøyaktig definere overføringskanalen som kommunikasjon angående uplanlagt nedetid vil finne sted.

Skalerbarhet i sanntid

Spesifisiteten til mange bransjer innen e-handel er assosiert med periodisk økning i etterspørselen. Det er flere sesongmessige øyeblikk, som Black Friday og Cyber ​​​​Monday, eller førjulsperioden, hvor forbrukeraktiviteten i nesten hele området e-handel og fysisk handel øker flere ganger. Nettbutikken i skyen trenger ikke dagens lagring av backupserverressurser for å møte den midlertidig høyere markedsetterspørselen.

Takket være de automatiske skaleringssystemene til ressursene i dataskyen, når den økte aktiviteten på e-butikkens nettside registreres, øker den tilgjengelige virtuelle plassen proporsjonalt med de registrerte behovene til nettstedet. På denne måten bidrar en skalerbar infrastruktur til å takle plutselig belastning på butikkfronten og forbrukernes forventninger.

Bare de faktisk brukte cloud computing-ressursene faktureres, derfor vises besparelser samtidig når det gjelder budsjett, tid og energi som brukes til å beregne passende serverreserver. En nettbutikk i lokal infrastruktur, for å kunne drive med maksimal effektivitet ved økt etterspørsel fra forbrukere, må sikres i form av backup serverkapasitet. Å holde dem i full beredskap for bruk ved plutselig økning i aktivitet i butikken, service eller uunngåelig utskifting er dessverre kostnader som viser seg å være en ulønnsom investering over tid.

Skalerbarheten til skytjenesten betyr mange andre fordeler for e-handel, inkludert:

  • Komfortabel, kontinuerlig utvikling og forbedring av e-butikkens muligheter (cloud computing gir et bredt spekter av ferdige verktøy, implementeringen av disse tar bokstavelig talt noen få klikk)
  • Mer praktisk og effektiv Time-to-market
  • Større effektivitet av nettbutikken din uten å måtte kaste bort ressurser

Beskyttelse mot nedetid

E-handel basert på skytjenester er dekket av moderne, sterk sikkerhet som omfattende beskytter hele det virtuelle rommet som brukes som en del av de kjøpte tjenestene. Det er vanskelig å gi nettstedet ditt en sammenlignbar beskyttelseskvalitet tilpasset nåværende og nyere virtuelle trusler ved å opprettholde en nettbutikk med tillatelse, hovedsakelig på grunn av de eksepsjonelt høye kostnadene. Selv leverandører som sikrer nesten 100 % pålitelighet av sine skyløsninger er forberedt på mulig uplanlagt nedetid.

Geografisk spredning basert på regioner brukes til å designe en solid og stabil skyinfrastruktur. Dette er uavhengige områder innen cloud computing, hvor utstyret til skytjenesteleverandører befinner seg, ofte som flere datasentre. Fordelingen av regioner på ulike steder øker den mulige tilgjengeligheten av tjenesten ved en lokal feil. Under nedetid i noen av regionene kan e-butikkressursene ledes til en av de resterende, og det hender også at de er spredt på flere regioner fra starten for best tilgjengelighet av tjenesten.

Aktivitet i henhold til spesifikke lovbestemmelser

Cloud computing er et e-handelsmiljø som legger til rette for kontinuerlig utvikling. For å utvide området for nettbutikkens aktivitet, er det mange juridiske forskrifter som er i kraft i forskjellige regioner i verden. Først og fremst forholder de seg til behovet for å lagre personlige data til kunder i det aktuelle geografiske området i landet de kommer fra. Noen ganger er det forbundet med opprettelsen av dedikerte serverregioner av skyleverandører for å oppfylle slike juridiske krav.

Et annet krav til infrastrukturen vi ønsker å basere vår e-handel på, er å tilpasse miljøet til sertifiserte standarder på ulike aspekter. Lokal serverinfrastruktur krever tidkrevende innsats for å få slike sertifikater og svært høye kostnader dersom det er flere eller flere krav som skal oppfylles. Globale skytjenesteleverandører som Microsoft Azure tar byrden fra e-handelsselskaper på stadiet av disse problematiske prosessene takket være overholdelse av et eksepsjonelt bredt spekter av juridiske krav som gjelder i ulike regioner rundt om i verden.

Hva er applikasjonen?

Utvidelsen av e-butikken basert på cloud computing er utvilsomt en god støtte for e-handelsledere og hele teamet som jobber med salgsplattformen.

Reduserte tidkrevende og kostbare problemstillinger er en fordel både for lederne og for den totale driften av selskapet. Mange emner knyttet til tilgjengelighet, sikkerhet eller pålitelighet kan ikke gjennomføres på høyest mulig nivå i skyen, samtidig som man oppnår tilfredsstillende fortjeneste fra det.