Dyktige utviklere vokser ikke på trær

Mangelen på dyktige utviklere er en generell utfordring i bransjen, og som et ledende digitalt selskap må vi i Godtsagt møte denne utviklingen på best mulig måte.
Dyktige utviklere vokser ikke på trær

 

En løsning for oss var å inngå en strategisk allianse med Ideo Solutions AS, sier daglig leder Bjørnar Boldvik.

 

Ideo Solutions AS er et stort og ledende utviklerhus som ledes av daglig leder i Norge, Piotr Biernacki. Etter å ha hørt mye godt om Godtsagt og ressursene som fantes der, valgte Piotr å oppsøke Godtsagt for å utforske mulighetene som lå i et tettere samarbeid mellom de to selskapene i Norge og Polen.

 

Økt verdi for kundene

Det er et faktum i bransjen at det er vanskelig å finne sertifiserte og godt skolerte PHP-utviklere med bred kunnskap og lang erfaring. For Godtsagt er det grunnleggende viktig å opprettholde en kompetanserik utviklerbase internt i selskapet, men for å øke kundens trygghet og vår egen fleksibilitet og leveransekraft har vi inngått en allianse med Ideo Solutions og deres 160 dyktige utviklere sier forretningsutvikler og rådgiver i Godtsagt Erik Gabrielsen.

Gjennom dette samarbeidet kan både Godtsagt og Ideo Solutions i større grad enn tidligere tilby kundene et helhetlig, og svært leveringssikkert tjenestespekter. Mens Godtsagt bringer videre sin kjernekompetanse innen digital kommunikasjon, interaksjonsdesign, design og frontend utvikling, er Ideo Solutions sine kjerneområder produksjon, koding, programmering og utvikling. Ideo Solutions kan i større grad nå også omfavne prosjekter som krever ressurser innen kommunikasjon og brukeropplevelse. Selskapene jobber allerede sammen på en rekke oppdrag og begge parter søker å optimalisere den andres spisskompetanse i felles team basert på kundens behov og mål.

 

Sikrer kvalitet

Ideo Solutions utviklere er lokalisert i Polen, men de har lang erfaring med å samarbeide med norske bedrifter, og kjenner markedet i Skandinavia meget godt. Til daglig har daglig leder Piotr Biernacki plass i Godtsagt sine kontorer, hvor han som både norsk- og polsktalende prosjektleder fungerer som et solid bindeledd mellom de ulike fagmiljøene og utviklerne i Polen og Godtsagt . Dette, samt at Godtsagts prosjektledere også arbeider direkte opp mot faste kontaktpersoner i Polen, sikrer raskt og god kvalitet på tjenestene som leveres.

 

Økt etterspørsel etter trygghet og kompetanse

Begge parter har stor pågang på ulike digitale utviklingsprosjekter mens markedet, og gjerne mindre selskaper generelt, sliter med å skaffe nok kompetente utviklere, og makter ikke å levere til rett tid og kvalitet. Kundene er ofte for sårbare når nøkkelpersoner i mindre selskaper slutter. Kundene etterspør nå i større grad trygghet og bred kompetanse når de nå velger leverandører til sine oppdrag, sier både Bjørnar Boldvik og Piotr Biernacki i kor. Dette er bare starten på et spennende norsk/polsk samarbeid og vi tror begge at vi i fellesskap sammen skal ta markedsandeler i tiden fremover.

Interessert i å høre mer? Snakk med Godtsagts leder for digitale prosjekter Henrik Gilen eller Piotr Biernacki i Ideo Solutions. De stiller gjerne i et møte for å diskutere kommunikasjonsmessige eller utviklingsmessige utfordringer og problemstillinger.