Effektiv e-læring på arbeidsplassen: Kursmoduler gir deg en bedre bedrift

Bedriften din er aldri bedre enn summen av de ansatte. De er som regel den viktigste tilgangen du har, og å holde dem oppdatert og dyktige i jobben sin er essensielt for å drive en vellykket bedrift.

Effektiv e-læring på arbeidsplassen: Kursmoduler gir deg en bedre bedrift

 

Kursing via intranett eller e-læringsplattformer er ikke lenger bare en litt sær og spesiell metode for å formidle kunnskap. Den ekstra dytten disse formidlingskanalene fikk under corona-epidemien, gjorde at veldig mange oppdaget hvor rimelig og effektiv e-læring kan være.

 

Viktig for nyansatte

E-læring kan med fordel brukes fra første arbeidsdag, og til og med tidligere (onboarding og preboarding).

Onboarding er prosessen en arbeidsgiver bruker for å tilrettelegge for nyansatte. Den omfatter å gjøre den nyansatte kjent med det nye arbeidsmiljøet og få ham eller henne til å samhandle i en hyggelig atmosfære.

Ofte begynner bedriften denne prosessen allerede når en jobbavtale blir inngått, og dermed før første arbeidsdag. Dette kalles gjerne preboarding. Noen prosedyrer, som anskaffelse av pc og innføring i bedriftspolicyer foretas gjerne på et personlig plan. Men andre emner, som ikke krever så mye personlig forklaring, kan med fordel ordnes via e-post før den ansatte begynner i jobben. Dette sparer tid og penger, og lar den ansatte fokusere på jobben fra første arbeidsdag.

Ulike former for fjernundervisning har utviklet seg raskt. Dette har åpnet nye dører for gründere som ønsker rask opplæring av ansatte fra det øyeblikket de begynner i jobben.

 

Treningsopplegg for medarbeidere

Et treningsopplegg består av den samlingen materiale, temaer og andre utdanningselementer som er påkrevd innen en aktuell stilling. Egne verktøy for å måle og styre utviklingen til en slik plan brukes som en modul for e-læring i en intranettplattform, eller via internett.

I dag er den mest populære løsningen for store og middelstore bedrifter en intranettplattform med integrert e-læring. Bedrifter med hundre- eller tusenvis av ansatte får et intuitivt og enkelt internt kommunikasjonssystem som samtidig er en treningsplattform. Når treningsmodulen er på plass, kan hver person ha full oversikt over utviklingen sin og fremtidige utdanningsmål.

Modulen er også et uvurderlig verktøy for nyansatte. Når den benyttes blir de riktige læringsmetodene lagret i systemet, så man slipper å lage implementeringsprosessen på nytt for hver nyansatt. Trengs det modifiseringer over tid, slipper man å jobbe fra bunnen av, men kan bare oppdatere den eksisterende planen.

 

Mer effektivt enn individuell trening

For å oppnå god intern kommunikasjon, er det viktig at alle ansatte vet nøyaktig hvordan prosessen med læring og utviklingen vil foregå. Learning and development (L&D) er et av kjerneområdene innen personalstyring (HR).

Som nevnt blir bedriften din aldri bedre enn summen av de ansatte. Prosessen med å velge ut medarbeidere, introdusere dem for miljøet i bedriften, lære dem spesielle ferdigheter og holde dem oppdaterte for dagen og morgendagen, er krevende. Men den er også helt nødvendig for å sikre at ansatte ikke blir en belastning, men en nyttig tilgang for bedriften. Fungerende ansatte er også fornøyde ansatte som ikke er frustrerte over egen arbeidssituasjon, men føler at de utretter noe viktig.

 

Verktøyene for å sørge for at denne prosessen går mest mulig knirkefritt har aldri vært bedre. Kontakt oss, så kan vi presentere deg for mulighetene som finnes!

 

Slik lager du effektive og skreddersydde treningsmetoder for din bedrift

For å tilpasse treningsmetodene til hver enkelt jobb, må man nøye tilpasse treningen til bedriftens spesifikke behov. En dyp analyse av bedriftens organisasjonsstruktur må foretas før man begynner med utformingen og forberedelsen av treningskursene. Her er noen faktorer som påvirker hvordan en modul blir skreddersydd til en enkelt bedrift:

 • Sektor / bransje
 • Utbredelsen av organisasjonsstrukturen
 • Målsetninger og forutsetninger for HR-aktiviteter
 • Størrelsen på bedriften / antall ansatte
 • Aktivitetsområder (nasjonalt / internasjonalt)

 

Fordelene ved å bruke en treningsmodul i en bedrifts intranett eller som separat e-læringsplattform:

 • Transparent struktur over utviklingen til ansatte
 • Økt motivasjon og ytelse
 • Ansatte identifiserer seg med bedriftens filosofi
 • Eliminering av repetitive aktiviteter og mulige feil
 • Tidsbesparing i administrasjonen
 • Samsvarende opplevelser hos ansatte grunnet kombinasjon av ulike utviklingselementer (materialer, trening, spillbasert læring, etc.)
 • Enkelt system for ledere for å verifisere ansattes fremgang og utvikling
 • Effektiv reduksjon av gjennomtrekk av nøkkelpersonale.

 

 

e-læring

e-læring plattform

e-læring leverandør

e-læring kurs

norsk e-læring