Seks grunner til å sette ut IT-tjenester

IT-tjenester blir veldig ofte outsourcet. I noen tilfeller kan det være riktig å beholde alle eller noen deler av dette innen huset, men i de fleste tilfellene vil det lønne seg å sette bort mye. Hovedårsaken til dette er ganske enkelt at man da lar folk og bedrifter gjøre det de kan, og ikke det de ikke kan. Her har vi delt dette opp i seks gode grunner.

Seks grunner til å sette ut it-tjenester

 

1. Tilgang til kunnskap og spesialister

Dette går rett til kjernen av saken: La folk gjøre det de kan. Tiden da halvstuderte 20-åringer med interesse for pc-er kunne sette opp en IT-avdeling foran imponerte direktører som heller ikke skjønte hva som skjedde, er for lengst over. Det er bare én ting som er verre enn noen som driver med ting de ikke kan: De som ikke vet at de driver med ting de ikke kan. I dag har vi ekspertise som fungerer like bra, enten den sitter i Kristiansund eller Krakow. Forskjellen er bare prisen.

 

2. Alltid riktig bemanning

Selv innen ganske store bedrifter er IT-avdelingene ofte små og sårbare enheter. Sykdom, arbeidskontrakter, vikarer, rekrutteringer og andre plutselige behov for endring i kapasiteten kan skape problemer, og ikke minst bli kostbart. Hvis du lar en større og mer robust bedrift ta IT-jobben, vil du alltid ha tilgang til ekstra hoder og hender som kan trå til når det går unna i svingene – og samtidig skalere raskt ned når behovene blir mindre. Og du vil alltid ha eksperter klare for å gi råd når vanskelige avgjørelser skal tas.

 

Ideo Solutions AS gir deg gjerne råd om hva du kan eller bør outsource.

 

3. Lavere kostnader

Vi kommer ikke unna at Norge er et høykostland, og at IT-ekspertise har en drøy prislapp her. Samtidig som en spesialisert norsk bedrift uansett bør kunne gjøre IT-jobber raskere, proffere og billigere enn du kan klare selv, kan du få en ytterligere vesentlig innsparing ved å «nearshore» både maskinvare- og programvaretjenester. Under 80 mil sørøst for Norge ligger Polen, med høyt utdannede IT-folk i alle kategorier, og med lønninger som er tilpasset levekostnadene i landet – altså vesentlig lavere enn i Norge.

 

4. Tilgang til ny teknologi

Det koster å være oppdatert på datafronten. Innkjøp, implementering, oppdatering og utdanning krever høye investeringer for enkeltbedrifter. Men de er ikke fullt så høye for proffene, som ser på dette som en kontinuerlig del av driften. Med outsourcing er ikke dette ditt problem. Du kan jobbe med det du kan, uten å bekymre deg over det du ikke trenger å kunne.

 

5. Tid er penger

En profesjonell leverandør av IT-tjenester lever av å gjøre jobben mer kosteffektivt enn du klarer det selv. Dette gjelder fordeling av høye kostnader på flere kunder, å finne smarte løsninger, og ikke minst ha en effektiv tidsbruk. En ekstrabonus i dette regnestykket er en reduksjon av bekymringer, og at du slipper å sette av tid til oppgaver du ikke ønsker å ha.

 

6. «Nå ryker den hytteturen!»

Ytre faktorer prøver ofte å spenne bein på oss og uventede ting skjer. Stort sett klarer vi å løse de utfordringer likevel, men hadde det ikke vært godt å overlate problemet som ødelegger helga eller andre private aktiviteter til en IT-leverandør? Da kunne du lene deg tilbake og tenke «Dette fikser IT-leverandøren!» Kanskje kan outsourcing være sunt både for bedriften og for deg?