Få med deg triksene: Slik sørger du for sikkerhet og personvern i mobil-applikasjoner

Mobile løsninger har fått skikkelig fotfeste, og har blitt en del av hverdagen for mange av oss. Men appene åpner også for cybertrusler, og dermed blir det nødvendig å styrke både personvern og generell sikkerhet.

Mobilapper er sentrale verktøy for både kommunikasjon, underholdning, finansielle transaksjoner og lagring av informasjon. Når bruken av dem øker, blir det også viktigere å legge inn solide sikkerhetstiltak helt fra designfasen til lanseringen. Sikkerhet omfatter både tekniske, etiske og juridiske aspekter, og er avgjørende for å skape tillit og redusere risikoen for datalekkasjer, skade på omdømme og juridiske konsekvenser.

 

authenticate_password.png [87.13 KB]

 

Grunnleggende sikkerhetstiltak i mobilapplikasjoner

Grunnlaget for sikkerhet i mobilapper omfatter flere essensielle aspekter: 

 1. Datakryptering: Beskyttelse av data, både lagret og under overføring, er kritiske punkter. Kryptering av data som er lagret, sikrer informasjonen på enheter, mens kryptering under overføring beskytter mot tapping ved å bruke protokoller som SSL/TLS.
 2. Sikker lagring av passord og legitimasjon: Å benytte teknikker som hashing og salting av passord sørger for at sensitiv informasjon kan lagres sikkert, og hindrer vanlige cyberangrep.
 3. Tidlige oppdateringer og sikkerhetspatcher: Regelmessige oppdateringer av apper er essensielle for å opprettholde sikkerheten. Oppdateringer kan ta tak i sårbarheter og legge inn bedre sikkerhetsfunksjoner. 

Bedring av sikkerheten med autorisasjon og autentisering 

Å implementere robuste autorisasjons- og autentiseringsmekanismer er viktig for å sikre at bare legitime brukere får tilgang til appen. Flernivå-autentisering (MFA) legger til et ekstra sikkerhetslag, mens håndtering av økter og tilgangs-tokener bidrar til sikre bruker-økter. Beskyttelse mot Man-in-the-Middle (MitM)-angrep er også avgjørende, og krever sikre dataoverføringspraksiser. 

 

Sikkerhet på kodenivå 

Sikkerhet på kodenivå omfatter sikre kodepraksiser, regelmessige kodegjennomganger og bruk av automatiserte verktøy for å oppdage sårbarheter. Denne praksisen er med på å bygge et sikkert fundament for appen, og gjør den motstandsdyktig mot ulike trusler. 

 

Automatisert oppdagelse av sårbarheter og sikkerhetstesting 

Å benytte automatiserte verktøy for å oppdage sårbarheter og gjennomføre grundig sikkerhetstesting, inkludert penetrasjonstesting, er uunnværlig for å identifisere og takle potensielle sikkerhetsproblemer.

 

Se hvordan vi utvikler kundenes applikasjoner!

 

Brukergrensesnitt og personvern 

Noe av viktigste du kan gjøre, er å sikre brukergrensesnittet mot sosial manipulasjon og prioritere personvern under designen. Dette innebærer å integrere personvern- og sikkerhetshensyn i appens design, for å sikre at brukerdata er beskyttet. 

 

Lagring og behandling av data 

Å følge de beste praksisene for datalagring og sikre behandlingen av betalinger og finansiell informasjon, er kritisk for å beskytte brukerinformasjonen. Dette gjelder også for kryptering og tilgangskontroll,

 

Fremtiden for sikkerhet i mobilapper 

Sikkerheten i mobilapper blir kontinuerlig formet av teknologiske fremskritt på den ene siden, og økende kompleksitet i cybertrusler på den andre. Utviklere må holde seg oppdatert på disse endringene, og legge inn avanserte sikkerhetstiltak for å beskytte seg mot stadig nye trusler. 

 

Kontrolliste om sikkerhet for utviklere av mobil-apper 

Utvikler du mobilapper, må du bygge sikre applikasjoner. Appens sikkerhet avhenger av denne kontrollisten:

 
 1. Datakontroll - Tilgang til data må strengt kontrolleres og begrenses til bare det som er nødvendig for at applikasjonen skal fungere. 
 2. Sikker kommunikasjon - Bruk krypteringsprotokoller som HTTPS for å sikre kommunikasjonen mellom applikasjonen og serveren. 
 3. Økt-håndtering – Bruker-økter må være sikre, og bør automatisk utløpe etter en spesifisert tid. 
 4. Beskyttelse av kildekode - Overvåk og beskytt kildekoden mot angrep som SQL-injeksjon eller Cross-Site Scripting (XSS). 
 5. Minimer tillatelser - Applikasjonstillatelser bør holdes til et minimum for å hindre uautorisert tilgang til brukerdata. 
 6. Oppdateringer og patcher - Regelmessige oppdateringer er essensielle for å oppdage og fikse feil og sårbarheter. 
 7. Testing - Regelmessig testing er viktig for å identifisere sikkerhetssårbarheter. 
 8. Sikkerhet for filer og lokal data - Lagre data på en sikker og kryptert måte. 
 9. Utvikle responsplan for hendelser - Å utvikle en responsplan vil hjelpe deg med å reagere raskt og effektivt på sikkerhetshendelser. 
 10.  
 testing_apps.png [196.39 KB]

 

En investering i trygghet

Å sikre mobilapplikasjoner er en kritisk utfordring som krever tilnærming fra flere sider, og som omfatter alt fra kryptering og sikker koding til brukeropplæring og personvern via designen. Benytter du etablerte sikkerhetspraksiser og er årvåken mot nye trusler, kan utviklere skape tryggere mobile miljøer. Og til syvende og sist forbedrer dette brukertilliten og den generelle digitale opplevelsen. 

 

  Vil du vite mer? 

 

Mobilapplikasjoner

Datasikkerhet

Personvern