PIM. Åpne sinnet ditt for den digitale transformasjonen

Bevisst ønske om en moden og digital forretningsmodell garanterer stabilitet og konstant utvikling selv under ugunstige forhold.

COVID19-pandemien har rammet den globale økonomien sterkt. Fra et forretningsperspektiv er det en annen hindring, akkurat som nedgangen i salget på grunn av konkurrentene, eller tapet av hovedleverandøren. På grunn av det reagerte mange selskaper i en rekke bransjer på markedsendringer på en analytisk måte.

Prosessen så ut til å være enkel: definisjon av et problem, analyse, mål, implementering. Konsekvensene for disse selskapene var imidlertid helt andre...

Ifølge Forrester Consulting er bare 15 % av bedriftene på et avansert nivå av digital modenhet, mens så mange som  49 % akkurat begynner å bruke avansert teknologi.  Ovennevnte data rettferdiggjør ikke bare de ulike effektene av handlinger utført av virksomheter, men indikerer også hvor viktig det er å digitalisere forretningsprosesser.

Pandemien har redusert ytelsen til selskaper, som tidligere hadde vært ubegrensede. Det var imidlertid ikke den viktigste faktoren for suksess eller fiasko. Det er kombinasjonen av en ganske negativ situasjon, eksisterende utfordringer og mangel på hensiktsmessige teknologier i bedrifter, som avgjorde graden av deres tilpasningsevne til dagens markedsforhold.

Så hvilke lærdommer bør trekkes for å kunne utvikle virksomheten til tross for omstendighetene? Er det i det hele tatt mulig? Denne artikkelen diskuterer nøkkelspørsmål angående verktøy og strategier som støtter digital transformasjon, også praksis som brukes i PIM-løsninger.

 pim_transform,ooSCmbGbr26SqsOFZaM 1.png [124.77 KB]

 

PIM - verktøy som støtter forretningsendringer

Uavhengig av tilstanden, utviklingsnivået til selskapet eller industrigrenen, fokuserer virksomhetens mål på tre hovedfaktorer. Dette bekreftes av blant annet Forrester-forskning.

De viktigste forretningsmotivatorene er: reduksjon av kostnader (36 % av respondentene), økning av fortjeneste (32 % av respondentene) og forbedring av kundeopplevelsen (31 % av respondentene). Dessuten, ettersom den første bølgen av pandemien var over, var det en økning på 7 % i antall respondenter som ønsket å redusere kostnadene ved virksomheten. Når du ser nærmere på kundens rolle i denne statistikken, vil du se at de har en direkte innvirkning på andre faktorer - jo bedre kundeopplevelsen er, jo høyere er inntektene, og jo lavere kostnadene.

Et av verktøyene som anses å være i samsvar ikke bare med de ovennevnte forretningsmålene til bedrifter, men også med digitale endringer, er PIM (Product Information Management). Det er en løsning, hvor hovedantakelsen er å lette håndteringen av data for produktene og tjenestene som tilbys av selskaper , og samtidig regulere nivået av forbrukertilfredshet.

Vi må huske at kundene er fokusert på produktet eller tjenesten. Hvert element: beskrivelse, parametere og presentasjonsmetode påvirker kjøpsbeslutningen, og former også merkevarebildet. Jo bedre disse elementene er forberedt og jo mer attraktive for forbrukerne de er, jo større er sjansen for å fullføre salget. Jo bedre opplevelsen vi tilbyr en kunde er, jo større er sjansen for hans lojalitet til merkevaren vår.

PIM, på grunn av en sentralisert og enhetlig produktdatabase, hjelper til med å administrere produkter eller tjenester slik at de er godt forberedt og attraktive for kundene. Derfor får selv lanseringen av produkter på markedet et dynamisk momentum. Hvordan? For eksempel dukket det opp 300 nye SKU-er i leverandørens katalog og de finnes i flere forskjellige varianter. Disse dataene legges inn i en sentralisert database kun én gang. Vi oppretter et team som konstant tar seg av presentasjonen av produktene og tilpasser dem til kundenes behov. Synkronisering av all produktinformasjon gjøres i sanntid, så vi er klare til å lansere dem på markedet. Dessuten er hver modifikasjon eller for eksempel å legge til et multimediemateriale umiddelbart synlig i alle salgskanaler.

Både løsningene foreslått av PIM for å administrere katalogdataene, og selve dataorganisasjonen, støtter sterkt den digitale transformasjonen. Ved å bruke PIM kan vi også oppfylle våre viktigste forretningsmål:

 • Reduksjon av blant annet kostnader til teknologi og arbeidsmengde  knyttet til vedlikehold av flere databaser og klargjøring av produktet for salg. PIM reduserer tiden for å legge inn informasjon i delsystemer betydelig, slik at de ikke må dupliseres manuelt. Det akselererer også lanseringen av samtidig omnikanalsalg.
   
 • Skaper flere inntekter. Kunder har tilgang til fullstendige og korrekte data om produkter og tjenester, som et resultat av det er mer sannsynlig at de kjøper og gir færre returer. Dessuten påvirker den attraktive grafikken til produktet og omsorgen for brukernes komfort (kjøpet kan gjøres fra deres favorittenhet) kundeopplevelsen positivt.

Tar din bedrift del i den digitale transformasjonen?

I sin rapport hevder Forrester at  etter pandemien har 37 % av foretakene endret mening om hvordan digital transformasjon påvirker virksomheten deres.

Å erklære en slik mening og teoretisk kunnskap om dens fordeler er ikke det samme som praksis.

For å bringe de digitale forretningsledelsesstrategiene til live, er det nødvendig å transformere bedriftens tankesett til en digital tankegang.

I denne sammenheng er vår følelse av mystikk og vilje til å utvikle seg av stor betydning. Det vi også trenger er  praktisk kunnskap om bruk av teknologi og digitale verktøy  i forbindelse med systemene vi bruker i vår bedrift.

 Finn ut mer om hvordan du implementerer
PIM i virksomheten din

Hva betyr egentlig tankegangen og den digitale transformasjonen? Det er et fundament for selskapet, dets åpenhet for endringer og innovasjoner, og bruken av digitale teknologier for å forbedre driften av virksomheten. Dessverre er det  umulig å beskrive hvordan et digitalt modent selskap ser ut, men det er noen funksjoner og verktøy som er karakteristiske for en slik organisasjon:

 • Kostnaden for teknologi er en investering i utvikling, ikke sløsing med penger.
 • Proaktivitet endres til å ta alle initiativer som tar sikte på å bruke 100 % av tilgjengelige ressurser.
 • Konkurransefortrinn er basert på å bygge en digital kundeopplevelse og lojalitet til merkevaren.
 • Konkurransen om kunder foregår i den digitale verden ved hjelp av dedikerte verktøy og utformede digitale strategier, for eksempel avanserte kundereisekart.
 • Bruk, implementering og integrasjon av slike systemer som: ERP, PRM, CRM, PIM, etc.
 • De bruker skyløsninger (som hosting, skalering av IT-ressurser, Power BI, Big Data-analyse, AI, design av egne applikasjoner, etc.).
 • Kvantiteten og kvaliteten på digitale data er konsistente og lagret i avanserte datasentre.

Og det er bare noen få eksempler på måten å arbeide på i teknologisk avanserte bedrifter. Deres fravær gjør at vi ikke er åpne for digital transformasjon, og dermed for videreutvikling av selskapet vårt.
 

Kundene forventer FLERE digitale opplevelser

Pandemien hadde en betydelig innvirkning på befolkningens mentalitet. Forrester-rapporten har gitt oss mange interessante observasjoner om kjøpere som deres oppførsel og preferanser.

De innsamlede dataene viser tydelig at kundene forventer stadig flere digitale opplevelser av god kvalitet. Så mange som 63 % av respondentene ønsker å bla gjennom sider med nettprodukter på en mer interaktiv og engasjerende måte.

Hvordan skape positive kundeopplevelser? Her hjelper blant annet 3D-visualiseringsverktøy, eller mulighet for personalisering takket være produktkonfiguratorer. Selv et alternativ for å velge en farge, mønster eller størrelse vil automatisk gjøre tilbudet og produktsiden mer attraktiv. 30 % av respondentene erklærer at de ønsker mer videomateriale. Mange bedrifter oppfyller forventningene sine og publiserer videoer på produktsider, og også på andre steder, for eksempel på YouTube eller sosiale medier. Dessuten er innholdet i hver kanal skreddersydd for gitte mottakere.

Et annet interessant trekk er kundenes lojalitet til merkevaren, spesifikt til merkeverdien, altså hva den representerer og hvordan den oppfattes av kundene. Ifølge forskning eier 65 % av amerikanske og 69 % av europeiske kjøpere, som er over 18 år, og kjøper regelmessig nye produkter fra favorittmerkene sine. For denne målgruppen er et konkurransefortrinn å oppnå ikke ved å gi den beste prisen, men ved å tilby en viktig ting...

For å nå ut til en slik gruppe effektivt, må vi svare på ett spørsmål 'Hva er de unike verdiene kundene identifiserer seg med, og hvordan identifiserer de merkevaren i tankene deres?'. Ved å bli kjent med livsstilen deres og verdiene som er viktige for dem, kan vi bygge et sterkt bånd med målgruppen. Bedrifter som bygger et merkevarebilde basert på slike verdier er for eksempel Volvo, som globalt forbindes med sikkerhet; Ikea, som fremmer enkelhet og en miljømessig holdning til verden; eller Costa Coffee (en del av Coca-Cola-konsernet), som tilbyr deilig kaffe av høy kvalitet for en dynamisk livsstil.

De siste månedene har vi også observert en ny trend blant kunder som er mer villige til å eksperimentere, for eksempel når det gjelder å handle på nett for ulike typer produkter, velge betalingsmåte eller hente bestillingen. De kjøper forskjellige typer produkter, f.eks. handlet 21 % av de voksne respondentene på nett for dagligvarer. Dessuten ga 39 % av respondentene fra USA og 53 % fra Europa et forsøk på et ukjent merke ved å kjøpe ett enkelt produkt.
 

B2B shopping

Forrester bemerket en ny trend blant B2B-kunder. De inntok en holdning som er typisk for enkeltkunder, der personalisering og positive opplevelser er faktorer som bestemmer salget. Dette er snarere en nyhet, siden hovedfaktoren så langt har vært prisen tilbudt av leverandøren.

Rapporten avslører at så mye som  67 % av B2B-bedriftene ikke er fornøyd med kvaliteten på produktdata mottatt fra leverandørene deres. Dataene er ofte ufullstendige og inkonsekvente, noe som forsinker introduksjonen av produkter på markedet. Før du starter selve salget, må selger samle inn informasjon om produktene, ofte verifisere dem med leverandørene. Lav kvalitet på mottatte data og feil samarbeid på linjen leverandør-selger hjelper egentlig ikke, og skader til og med forretnings- og partnerskapsforhold. Dette er imidlertid oftest funksjoner som oversetter til suksess for leverandører, selgere og kjøpere.

Hvordan møte kundenes forventninger og holde tritt med nye trender innen nettsalg? PIM er for det en perfekt løsning. Hovedkonseptet til plattformen er å jobbe med å levere data av høy kvalitet ved å bruke digitalt samarbeid. Som et resultat øker kvaliteten på data, og også relasjonene mellom enheter forbedres. Dermed er det mulig å bygge en positiv digital kundeopplevelse, som igjen hjelper oss å øke salgsnivået.
 

Digitale transformasjonsstrategier takket være PIM

Tidligere forretningsutviklingsstrategier er ikke lenger tilstrekkelig for å overvinne nye utfordringer, med mindre vi overfører dem til den digitale verden. Derfor dukker det opp et relativt nytt konsept av Product Information Management (PIM)-plattformer på markedet. Det lar oss effektivt overvinne utfordringene vi møter, og også akselerere utviklingen av bedriften.

Ifølge Akeneo-representant John Evans er det viktig å være klar over faktorer (både interne og eksterne) som påvirker virksomheten og hemmer selskapets utvikling. For eksempel utdatert teknologi, som resulterer, dvs. i lengre tid å markedsføre produktet.

Mangelen på moderne, effektivt opererende IT-løsninger i bedriften gjør det umulig å raskt og effektivt tilpasse seg markedsendringer på global skala , for eksempel i tilfelle tap av en leverandør (embargo for varer fra en gitt region), eller redusere etterspørsel ( endre kundepreferanser og kart). PIM-verktøy tilbyr et stort spekter av muligheter, det vil si moderne digitale strategier med potensial for ubegrenset utvikling.
 

Strategi # 1 - Tilpasning av produktkatalogen til dagens etterspørsel

Perioden med pandemien hadde en enorm innvirkning på etterspørselen og tilbudet av sannsynligvis alle sortimentskategorier. Etterspørselen etter verneutstyr og desinfeksjonsmidler har økt. På den annen side har etterspørselen etter transport- og serveringstjenester gått ned. McKinsey anslår at rundt 40 % av luksusvareselskapene (for det meste de som er lokalisert i Italia) har suspendert sine aktiviteter. Mens noen gründere venter på bedre tider, jobber andre med å tilpasse «kjernevirksomheten» sin til dagens behov hos kundene. I følge John Evans vil bedrifter bruke 3 strategier for å oppnå det. Som det viser seg, er PIM et verktøy som passer godt der.

1. Legge til etterspurte produkter til det eksisterende sortimentet.

Moteindustrien har utkonkurrert andre bransjer og har, bortsett fra egne produkter, begynt å produsere masker laget av materialer med attraktive mønstre eller snitt. Opprinnelig var tilbudet hovedsakelig rettet mot enkeltkunder. Denne strategien har blitt ekstremt populær, og nå kan vi kjøpe masker nesten hvor som helst. I tillegg er produkter som antibakteriell gel og engangshansker lagt inn i produktkatalogene.

2. Reposisjonering (av et produkt eller en merkevare)

Et ideelt eksempel på produktreposisjonering er et rørskjerf. Mange selskaper tilbød dem på forhånd. Nå kan den brukes som et alternativ til masken.

Dessuten blir det mer og mer populært å lage individuelle design for personlige produkter. Når vi skriver inn begrepet "design" i søkemotoren vil vi få over 2 millioner resultater. Blant dem er det resultater som "design din egen maske". Som et resultat kan vi lage et personlig maskedesign ved å sette på det, for eksempel, vårt eget trykk - inskripsjon, foto eller logo. De samme selskapene tilbød oss ​​tidligere design for etuier, T-skjorter eller kopper.

Interessant nok brukte mange selskaper, så vel som stjerner i verdensklasse, øyeblikket av pandemien til å forme eller forbedre sitt image. Å støtte den sosiale avstandskampanjen, for eksempel med hashtags som #stayhome, hadde ikke bare blitt et salgsfremmende verktøy, men også styrket lojaliteten til faste kunder. For eksempel, som en del av å støtte «sosial distansering», tilbød Netflix og Amazon en ganske lang prøveperiode med å bruke plattformene deres. Også en tilleggsfunksjonalitet er introdusert. Det tillot å se programmer via Watch Netflix Together-tjenesten, sammen, men på forskjellige steder.

3. Pivotering.

Det er noen eksempler på strategier for å kjempe om klienter.

Ny gruppe mottakere av Louis Vuitton-merket startet produksjon av verneklær for medisinsk personell. I dette tilfellet ble det ikke bare opprettet et nytt produkt, men målgruppen endret seg totalt.

"Nye" gamle former for levering og henting

Noen av de stasjonære butikkene (spesielt i næringsmiddelindustrien) har introdusert muligheten for å levere mat direkte hjem til deg som "kontaktløs levering." En lignende endring skjedde i foodservice-bransjen, hvor salget så langt har vært stasjonært. Det er også verdt å nevne alternativet 'kjøp på nett, hent i butikk' (BOPIS). Selv om det kan sies at denne løsningen var ganske populær før, var det hovedsakelig i tilfelle av elektroniske selskaper. For tiden tilbyr de fleste selskaper fra ulike bransjer, inkludert næringsmiddelindustrien, dette alternativet.

Nye salgskanaler

Mat- og gastronomisk industri har tilbudt produktene sine i nye salgskanaler, for eksempel i mobilapplikasjoner, for eksempel Pyszne, Glovo eller UberEats.

Nye betalingsmåter

Mange selskaper, som ser populariteten til betalinger med e-lommebøker eller BLIK, har implementert dem i e-butikkene sine. En interessant funksjonalitet som styrker kundelojalitet er også cashback-programmet.
 

Strategi # 2 – Regulering av kvaliteten på produktdata og samarbeid Data om produkter eller tjenester har en enorm innvirkning på opplevelsene til kundene med din bedrift. Utvikling av kommunikasjonsstandarder med leverandører er på dette området avgjørende.

Lansering av et produkt må gjøres etter en bestemt plan. Likevel, uten et passende verktøy for håndtering av produktdata, kan de enorme dataene i regneark og elektroniske meldinger fra leverandører og selgere forårsake informasjonskaos. Det hender ofte at de oppgitte dataene er ufullstendige eller at det er feil eller motstridende opplysninger som må verifiseres til og med flere ganger.

Dessuten tar det mye tid å organisere alle dataene. Hele byrden med denne oppgaven faller da på skuldrene til selgeren, som for å kunne selge produkter, må lage komplette katalogkort nesten fra bunnen av. Som et resultat gir dette en lav grad av tilfredshet med samarbeidet. Som det ble nevnt verdsetter B2B-organisasjoner mer og mer tiden sin og forventer bedre datakvalitet fra leverandører.

Ifølge John Evans er det verdt å gjøre tiltak for å forbedre kvaliteten på samarbeidet med leverandørene som er en gjensidig fordel. Som et eksempel på effektivt samarbeid gir Evans casestudiet av Myer-butikken, hvor PIM Akeneo ble brukt.

Enkelt sagt ble det opprettet en plattform, hvor leverandørene sendte alt produktmateriell direkte til butikkens server. Myer-butikken har satt standarder for overførte data. De gjaldt også multimediemateriell på nettsiden, blant annet bilder av produkter som er pålagt retningslinjer for definisjon og størrelse. I tillegg til å definere standardene for utveksling av produktinformasjon, implementerte selskapet også et system for å vurdere deres fullstendighet og samsvar.

På grunn av det vet leverandørene for eksempel om et bestemt produkt mangler informasjon om visse tekniske parametere, eller om bildet er godkjent på grunn av dimensjonene. Det er verdt å nevne at butikkens produkttilbud på den tiden var så stort som 1 million SKU (300 000 produkter), som ble hentet fra flere titalls leverandører, og salget fant sted på 61 kanaler.

Samarbeidsstrategien for å forbedre produktinformasjon bidro til en økning på 34 % i nettsalg.  Å oppnå et slikt resultat ville ikke vært mulig uten samarbeid med leverandører. Det er imidlertid ikke alltid mulig å etablere et så smidig samarbeid. Hva skal vi gjøre hvis vi ikke kan involvere leverandører? Det vil bli forklart i strategi #3.
 

Strategi #3 – Betydelig reduksjon av SKU produksjonskostnader

Å plassere et produkt på markedet møter en annen utfordring – å fullføre produktregistreringen slik at dataene er korrekte og konsistente. Kostnaden for en slik operasjon reduseres mens leverandørene gir bedriften alle data umiddelbart. Men i de fleste tilfeller er det selgeren som fyller ut de tekniske dataene som kundene er interessert i. Det krever et stort antall timer brukt på kontinuerlig verifisering og kommunikasjon med leverandøren. Som et resultat øker kostnadene ved å introdusere produktet på markedet dramatisk.

I en slik situasjon er digitale datahåndteringsverktøy nyttige. De, takket være avanserte automatiseringselementer, akselererer og letter hele prosessen. Når det gjelder PIM-plattformer, er dette verktøy som:

 • Avansert programvare for å oversette produktkataloger til fremmedspråk,
 • Indikatorer som måler nivået på etterfylling av produktkort,
 • Datakvalitetsindikatorer i produktkort,
 • Raske og avanserte fulltekst søkemotorer,
 • Autofullføring av felt når du legger inn data i en katalog,
 • Implementering av forretningsregler for bedriften,
 • Administrere reglene som betinger aksept av innholdet på produktkort.

En alternativ løsning er outsourcing, som kan ha ulike former. En interessant casestudie her er bruken av Akeneo PIM av Midlands Scientific Inc. Selskapet tilbyr et spesialisert laboratorieutstyr for matforedling. Som vi vet, krever denne typen produkter stor presisjon når de gir tekniske parametere. I løpet av høytiden bestilte selskapet utvikling og introduksjon av produktdata for en gruppe studenter og seniorer. Alle medlemmene fikk opplæring for å kunne bruke plattformen fritt, og arbeidet ble utført eksternt.

Etter å ha fullført eksperimentet, sammenlignet selskapet effektene, noe som viste seg å være svært gunstig:

 • antall produkter i katalogen økte med 400 000,
 • de ansatte er i stand til å forbedre 10 ganger flere produktkort per uke,
 • kostnadene for å forbedre produktene har sunket med 80 % (produksjon av 1 SKU er kostnaden på $1, i stedet for $5),
 • nå tar det 50 % kortere tid å introdusere produkter på markedet.

Selv om vi bare ser på veksten av indikatorene, var eksperimentet en suksess. Spesielt når det gjelder kostnaden for en enkelt SKU. Samtidig økte selskapets salgsnivå. Det er et hardt bevis på at forbedring av datakvaliteten og deres måte å presentere på er ekstremt viktig, også for B2B-kunder.
 

Strategi #4 – MVP – rask lansering og gradvis utvikling av produktdata

Det er den mest gjennomførbare av strategiene. Dens fordel er nesten umiddelbar lansering av salg. Her vises konseptet MVP ( Minimum Viable Product). Det er et sett med informasjon, multimediemateriell og funksjonaliteter på produktsiden, som utgjør minimumsinformasjonsbrosjyren og er tilstrekkelig til at kunden kan foreta et kjøp av produktet. Ved å bruke MVP begynner selskaper å selge mens de bare har grunnleggende informasjon om produktet.Selskapet gjør et gitt tilbud tilgjengelig på mange kanaler og markeder. Dette skjer kort tid etter introduksjonen av produktet i den digitale databasen til selskapet. Derfor inneholder tilbudssiden kun f.eks 1 eller 2 produktbilder, pris, materiale, dimensjoner, og en kort beskrivelse. Dersom en bedrift ønsker å selge på internasjonale markeder, blir innholdet i tilbudet også automatisk oversatt til et gitt språk. Når det kommer til funksjonaliteter, på produktsiden kan man finne f.eks Kjøp nå, og betalingsmåten er et debetkort.

Neste trinn er basert på tett samarbeid med kundene og overvåking av deres preferanser. Etter å ha analysert tilbakemeldingene fra kunder, legger vi til produktsiden nytt innhold eller endrer måten produktet presenteres på, for eksempel til et mer interaktivt. Når det gjelder funksjonalitet, kan det også legges til andre alternativer, for eksempel "Kjøp nå – betal senere", et sted å skrive en rabattkode, e-lommebokbetaling eller funksjonen "Informer om tilgjengelighet".

Strategien er hovedsakelig fokusert på rask introduksjon av produktet til markedet, og utvikling av produktsiden ved hjelp av kunder. På grunn av det tar selskaper hensyn til kundenes forventninger. Samtidig har det en positiv innvirkning på kunde-selger forholdet, fordi kundenes mening er av stor betydning for selgeren. I tillegg øker denne tilnærmingen effektivt salget, fordi det kun utvikles denne delen av beskrivelsene som kjøperne trenger for å ta en beslutning.

MVP støtter også kostnadsreduksjonen knyttet til utviklingen av produktsiden. Det er et faktum at kostnadene ved å lage innhold og funksjoner på en produktside under salget koster langt mindre enn å gjøre det før oppstart.

Når det gjelder MVP-strategi og bruk av PIM omnikanal, er det mulig å begynne å selge produkter selv innen en periode på 3 måneder – avhengig av antall SKUer. På grunn av synkroniseringen mellom kanaler er det også lettere å utvikle et produktkort. Ved oppdatering av produktdata er endringene umiddelbart synlige på alle salgskanaler.
 

Digital transformasjon er en hemmelighet for å komme seg gjennom en vanskelig tid og utvikle seg

I løpet av pandemien overlevde bare de selskapene som reagerte raskt på endringene. Nå er noen av disse selskapene i den såkalte overlevelsesmodusen, noen er allerede i gjenopprettingsmodus eller til og med i vekstmodus.

Det er ingen tvil om at bedrifter med høyere digital modenhet har klart seg bedre. De hadde allerede et sett med verktøy som  gjorde dem i stand til å reagere raskt og tilpasse seg den nye markedsvirkeligheten, og også oppnå en relativ forretningsstabilitet. Men det var også "fenomen"-selskapene som fortjener en spesiell omtale, dvs. de som i pandemiens tid var fokusert på ideen om digital transformasjon ved å bruke en know-how, moderne verktøy og lage digitale strategier.

Deres besluttsomhet var så sterk at de ikke bare overlevde, men også utviklet seg i økende grad. Det var ikke lett, krevde mange ofre og helhetlige visjoner, men transformasjonsverktøyene muliggjorde en endring i karakteren til disse selskapene med 180°. Endringene påvirket også målgruppen av kunder. Det krevde dynamisk funksjon, lansering av et nytt sortiment og oppstått i nye salgskanaler. De store endringene var mulig kun på grunn av de digitale strategiene og ved å bruke passende teknologi.

Mens vi ser på dette, kan vi konkludere med at digital transformasjon var oppskriften på overlevelse for enkelte selskaper. for de andre har det garantert ikke bare markedseksistens, men også ubegrenset utvikling.

Når vi ser fremover, vil det være en situasjon der verktøyene for digital transformasjon vil bli oppfattet som uatskillelige elementer for å bygge et konkurransefortrinn. Det er verdt å starte forberedelsene til denne transformasjonen akkurat nå.

 Vil du vite mer om oss?