WMS støtter utviklingen av e-handelsvirksomhet

Den raske veksten av nettbutikken din byr på mange utfordringer. Det oppstår komplikasjoner blant annet innen logistikk, hvor sentrum oftest er et lager.

**automatisk oversatt tekst**

Den dynamiske utviklingen av e-handelssektoren, nylig forsterket av effektene av pandemien, sammenlignes av mange gründere med et innhøstingsnederlag. På den ene siden registrerer butikker en dynamisk økning i bestillinger, på den andre - de er ikke i stand til å oppfylle noen av dem effektivt. Dette gir gründere nye utfordringer innen logistikk, hvor sentrum ofte er et lager.

Etter hvert som virksomheten vokser, blir prosessene som foregår i den mer og mer komplekse, og dermed blir lagerstyringen vanskeligere og vanskeligere. WMS (Warehouse Management System) kommer til unnsetning, som ikke bare brukes i logistikkaspekter, men også i vareflyten i forsyningskjeden.

 

Standarden til en e-butikk i utvikling

Den utrolige dynamikken i e-handel tvinger gründere til å tilpasse seg kundenes forventninger. Det økende antallet bestillinger, raske leveranser og høy tilgjengelighet i sortimentet er bare eksempler på utfordringer som en nettbutikk må ta høyde for. Det er da mulig at feil, som feil produktidentifikasjon eller manglende overholdelse av varene med bestillingen, oppstår. Dette genererer forsinkelser og reduserer kundetilfredsheten.

Med dette i betraktning velger stadig flere bedrifter et profesjonelt lagerstyringssystem som akselererer og letter hele spekteret av prosesser. I følge Software Connect-rapporten er 70 % av bedriftene med et sortiment på ca. 10 000 produkter har et WMS-system. Funksjonaliteten og utviklingspotensialet det gir er utenkelig. For eksempel ved å integrere strekkodelesere optimaliserer vi arbeidet i stor grad. En slik kombinasjon muliggjør raskere identifikasjon og plassering av varer og automatiserer generering av lagerdokumenter.

Det er også mulig, som tillater mange tilleggsfaktorer, å analysere utformingen og organiseringen av plass i lageret. Dessuten støtter systemet personalledelse og beslutninger i krisesituasjoner.

Det er også verdt å merke seg at det er en mulighet for høy personalisering av WMS for et gitt selskap. Gjennomføring av en revisjon av lageret og alle forsyningskjedeprosesser gjør det mulig å oppdage avhengigheter som oppstår i selskapet og individuelt tilpasse systemet til dem. Derfor brukes WMS på mange nivåer, ikke bare på lageret, men også som et verktøy for å administrere logistikkprosesser utenfor det.

 

Problemer med oppbevaring av varer

Et lager er et sted hvor "mye skjer", så optimal plassorganisering er veldig viktig. Spesielt når det gjelder e-handel, hvor rask og korrekt ordreoppfyllelse er svært viktig. Bruken av WMS-systemet i denne saken er en grusomhet.

Det er situasjoner hvor et stort antall bestillinger tvinger bedriftseiere til å bestemme seg for å utvide lagerområdet, ofte på bekostning av andre soner. Dette skaper mange problemer og forstyrrer arbeidet til personalet. Forutsatt et slikt hendelsesforløp tar bedriften mange kjappe, ikke alltid riktige beslutninger, som kan resultere i for eksempel feil layout av hele lageret.

På dette feltet kan vi bruke potensialet til WMS-plattformen allerede før implementeringen, når det gjelder planlegging og verifisering av pågående prosesser. Det vil tillate deg å lage et logistikkkart over lageret, og dermed en detaljert analyse av lageroppsettet, samt størrelsen og plasseringen av individuelle soner. Det kan også være nyttig å omfavne synet til en erfaren logistikkspesialist, som i samarbeid med IT-implementere, på systemplanleggingsstadiet, vil eliminere grunnleggende feil i lagerets funksjon. Det vil tillate deg å utvikle opptil 30 % mer lagringsplass for varer, uten tap for andre soner.

I tillegg vil WMS, basert på dataene til de lagrede produktene, tillate deg å beregne alle indikatorer og velge riktig lagringskonfigurasjon for å maksimere bruken av plass og sikre sikkerheten til både varer og ansatte. Samtidig vil systemet bestemme lagringstiden for enkeltvarer, optimalisere kjøpet, og dermed også lagringsbehovet.

Det finnes mange ulike bransjer innen e-handel, og takket være personaliseringen av systemet kan vi velge mellom en lang rekke muligheter, inkludert lagringsalternativet. I tillegg er det også mulig å simulere endringer i forbrukeratferd og andre kriterier som påvirker lagring av varer.

E-dagligvaremarkedet er et unikt eksempel. Matvarer krever en hensiktsmessig oppbevaringsmetode, som tar hensyn til utløpsdatoen og oppbevaringsmåten. Å sikre en balanse mellom nivået på bestillinger og tilgjengeligheten av produkter på lager vil i dette tilfellet garantere kundene tilgang til alltid ferske produkter.

 

Svar på kundenes forventninger

I en tid med økende kundeetterspørsel utvides også produkttilbudet. For å unngå feil bruker lagrene ADC (Automatic Data Capture)-teknologier for å identifisere produkter automatisk. Ved å bruke denne teknologien med WMS, er det mulig å erstatte det tradisjonelle vareregisteret og ha full kontroll over det.

Produktene skannes med en strekkodeskanner og registreres automatisk i systemet, og genererer passende lagerdokumenter. Varene merkes deretter individuelt med et gitt lager og plasseres på lagerområdet. Dette gir deg full tilgang til informasjon om sortimentet, dets nåværende tilgjengelighet og plassering, takket være at det blir enklere å behandle bestillinger raskt. På denne måten er problemet med feil ordreplukking i stor grad løst og hele prosessen med å levere produktet til kunden forkortes.

 

Rask og effektiv ordreoppfyllelse

Når man ser på bestillingsoppfyllingsprosessen, er det synlig at de fleste problemene som er forbundet, dukker opp på stadiet av ferdigstillelse og forberedelse til forsendelse. Riktig planlegging av prosessen er litt av en utfordring.

WMS-systemet kommer godt med, da det tar seg av riktig lagerstyring og støtter verifisering av vareparametere.

Det er flere logistiske konsepter for prosedyren under ordreutførelsen. Å gå frem i samsvar med dem i forbindelse med WMS-systemet og korrekt funksjon av lageret eliminerer mange feil, som for eksempel forsendelse av en pakke som ikke stemmer overens med bestillingen, feil varemengde, utidig utførelse av bestillingen eller vanskelig eller umulig kontakt med kunden.

Integreringen av e-butikken med lagersystemet vil også bidra til å presentere kundene med det alltid oppdaterte tilbudet og passende antall tilgjengelige produkter. Dataoverholdelse er da garantert, selv ved oppdatering av butikkens sortiment, priser på enkeltvarer eller varelager.

 

Sammendrag

De ovennevnte aspektene ved WMS er bare eksempler på fasilitetene den introduserer til e-handelsindustrien. Anvendelsen er svært bred, og utviklingspotensialet det gir er enormt, uavhengig av e-butikkfeltet.

WMS lar selskapet bygge et visst konkurransefortrinn, men mest av alt forbedrer det logistikkprosessene. I sin tur tillater de at butikken fungerer som den skal, og de bygger gode relasjoner med kundene, noe som øker sannsynligheten for ytterligere kjøp. Bevisstheten til bedrifter på dette området vokser stadig, og lagerstyringssystemer implementeres stadig oftere.

 


Komentarze ({{ all_count }})