PIM skal effektivisere arbeidet og redusere faste kostnader for produsenter og distributører

Hvert produksjonsbedrift har en betydelig mengde data om sine egne produkter. Behovet for å operere med nøyaktig, konsistent og alltid oppdatert produktinformasjon er viktig av mange grunner. Se hvordan det slår ut i kostnadsbesparelser.

**automatisk oversatt tekst**

E-handelsmarkedet vokser dynamisk, det betyr at det blir sterkere og konkurransedyktig. E-handel er ikke bare små og store bedrifter, men også produsenter hvis distribusjonsnettverk har utvidet seg. De foretrekker å bruke salgsmodellen D2C (direkte til forbruker).

I økende grad er det de som forventes å mestre e-handelsstrategien, hvor et viktig element er digitalisering av databehandling for å konsolidere spredt informasjon om produkter. Et verktøy som støtter produsentenes aktiviteter er  PIM, som  introduserer orden i produktdata, forbedrer den daglige driften og gir bedre samarbeid ikke bare mellom avdelinger, men også med entreprenører.

pim_producent_.png [73.86 KB]

Hva er PIM-systemet?

PIM (Product Information Management) er en løsning for å administrere produktinformasjon. Det gir mulighet for  enkel og rask kontroll over alle data vedrørende sortimentet.

Det er en løsning som gjør det mulig å administrere data effektivt i den forretningsmessige og teknologiske prosessen.

PIM-systemet samler informasjon om tilbudet deres på ett sted. Det gir en mulighet til å bruke den innsamlede produktinformasjonen til distribusjon i ulike kommunikasjonskanaler - reklamekataloger, nettsteder, sosiale medier og e-handelsplattformer.

Hovedfordelen med PIM er  en enkel integrasjon med eksterne IT-systemer. Med dette verktøyet er man i stand til å lage en database for å administrere all data på produkter.

Hva sliter produsentene med og hvordan PIM-systemet løser problemene deres?

Administrasjon av mange ulike data og salgskanaler. En betydelig del av produsentene lagrer en enorm mengde produktdata fra mange kilder og i ulike formater.

Å lage én database kan være viktig for merkevaresammenheng, styrke relasjoner med kunder og forbedre intern kommunikasjon. Å samle inn data på en tradisjonell, manuell måte blir en svært tidkrevende oppgave, som øker risikoen for å gjøre feil.

Ettersom etterspørselen etter produkter øker, er det nødvendig å automatisere denne prosessen. Det er for å lette arbeidet til hele teamet. PIM-systemet muliggjør datasentralisering ved å integrere med andre systemer. Det gir mulighet til å samle inn, administrere og distribuere alle produktbeskrivelser, enten de kommer fra et ERP-system, fra en leverandør eller fra Excel.

Muligheten til å konfigurere spesifikke formater gjør at man kan tilpasse innholdet til de spesifikke kravene til hver salgskanal og møte behovene og forventningene til  B2B, B2C  eller  D2C kunder. Å gi en positiv kundeopplevelse vil sikre deres lojalitet og suksess for din bedrift.

Takket være mulighetene som tilbys av PIM-programvare, har du en sjanse til å:

 • redusere kostnadene gjennom introduksjonen av en enkelt, multifunksjonell plattform,
 • garantere enhetlighet og gyldighet av produktbeskrivelser i alle distribusjonskanaler,
 • øke rekkevidden til produkter gjennom lettere tilgang til nye markeder,
 • akselerasjon i utviklingen av din bedrift,
 • øke effektiviteten og effektiviteten til ansatte,
 • forbedring av kommunikasjon og informasjonsflyt.

Produktlivssyklusstyringsprosess

Takket være produksjonen er det en mulighet til å observere opprettelsen av et gitt produkt fra begynnelse til slutt. Hele prosessen bør overvåkes for å sikre jevn introduksjon til markedet. På ulike stadier av produktets livssyklus er det mye data.

Det er viktig å kunne samle inn og katalogisere den tilgjengelige informasjonen på riktig måte i denne prosessen, inkludert produktdata, tekniske spesifikasjoner, multimedia og markedsføringsressurser, samt salgsinformasjon.

PIM-systemet støtter denne prosessen  på alle trinn. Det hjelper å organisere kunnskapen om produkter på en måte som er lett tilgjengelig for ansatte og nyttig på et gitt nivå av livssyklusen. En utvilsom fordel med denne løsningen er muligheten til å konfigurere attributter, eiendeler og produktdata før du går videre til neste trinn.

Full automatisering av prosessen vil spare tid og innsikt i det nåværende stadiet av produktets livssyklus. Kontroll av tilgang til produktdata og eiendelene. Kundens tillit til et gitt merke er spesielt viktig, og noen ganger også avgjørende i kjøpsprosessen.

Når du deler informasjon på tvers av flere kanaler, må du derfor sørge for at alle produktbudskapene samsvarer med merkevareidentiteten. Du må være sikker på at produktbeskrivelsene er oppdatert, og at bildene er på rett plass. Datatilgangskontroll i PIM-systemet spiller en nøkkelrolle.

Som et resultat er det kun utpekte avdelinger i selskapet som har tilgang til å redigere spesifikk informasjon.  Fordelen med PIM-systemet er den  enkle integrasjonen med eksterne og interne IT-systemer i organisasjonen.

Dette gjør det mulig å importere data fra kanaler som ERP, nettportaler og skyapplikasjoner, og eksportere dem til markedsføringskanaler, salgssystemer, kunde- og partnerpaneler, mest populære e-handelssystemer og mange andre informasjonsdistribusjonskanaler.

Alle disse aktivitetene utføres med full sikkerhet og en garanti for at de innførte endringene er oppdatert i sentralsystemet. Samtidig garanterer det arbeid på de mest oppdaterte versjonene av filer, uavhengig av det sammenkoblede systemet.

Rike beskrivelser bringer deg nærmere bedre salgsresultater

Kunder av nettbutikker kan ikke røre de tilbudte produktene og sjekke kvaliteten. Derfor er detaljerte, nøyaktige og innholdsrike beskrivelser spesielt viktige for kjøpsveien. Det er kvaliteten deres som avgjør om et gitt produkt skal kjøpes.

Den unike informasjonen, passende bilder og estetikk gjør det mulig å oppnå et konkurransefortrinn. Kunder legger merke til og setter pris på denne presentasjonsformen – som et resultat er de mer villige til å ta kjøpsbeslutninger.

PIM-programvare støtter oppretting av innhold som skal legges ut på ulike kanaler som presenterer produkter. Dessuten forbedrer SEO-rangeringen ved å legge til søkeord i beskrivelser.

Dette betyr å øke sjansene for en forbruker til å legge merke til produktet ditt. Takket være PIM-systemet er det en mulighet for å optimalisere alle digitale ressurser og integrere dem i SEO-strategien .

Med tanke på posisjonering i søkemotorer, støtter PIM også utarbeidelsen av mange måter å presentere en gitt beskrivelse dedikert til individuelle distributører på. Automatisering av disse prosessene vil redusere forekomsten av feil og duplikater av innhold som kan påvirke posisjoneringen negativt. 

Fast kostnadsreduksjon

Det som mest støtter automatisering av prosesser i en bedrift er reduksjon av faste kostnader. PIM-systemet gir mulighet til å generere besparelser samtidig som kvaliteten på arbeidet forbedres.

Så, hva er fordelene med å introdusere systemet til organisasjonen?

 • Datakontroll  – takket være PIM-løsninger har du full kontroll over innholdet som når kundene.

 • Tidsbesparelse  – automatisering av aktiviteter som ble utført manuelt; de angitte dataene oppdateres automatisk

 • Dataeksport og import  – PIM-verktøyet gjør det mulig å eksportere og importere data til og fra flere kanaler, noe som betydelig forbedrer samarbeidet med tjenesteleverandører og forbrukere.
   
 • Sentral database  - alle data er på ett sted, alltid oppdatert og lett å finne. Den beskytter mot tap eller sletting av filer, sikrer at ansatte ikke dupliserer arbeidet sitt.
   
 • Datasikkerhet  – gir tilgang til informasjon (både når det gjelder nedlasting og redigering) kun til spesifikke ansatte.
 shutterstock_2060053403__kopia-min.png [7.00 KB]

På grunn av den progressive utviklingen flytter tilbydere i økende grad til B2C- og D2C-markeder. Denne endringen krever et helt distinkt sett med produktinformasjon enn når man kun opererer i B2B-markedet.

PIM-systemet for produsenter gir mulighet for enkelt å møte behovene til begge mottakergruppene. Leverandøren gjør informasjonen om sine produkter tilgjengelig for distributører i den formen de trenger den.

Takket være denne løsningen får mottakerne informasjon i henhold til egne behov, noe som gjør dem mer villige til å samarbeide med en gitt leverandør. Tilbydere legger i økende grad vekt på tidspunktet for introduksjon av produktet på markedet.

Det vi trenger for å oppnå konkurransedyktig effektivitet i så måte er digitalisering. PIM gir kontroll over all informasjon og forsikring om at ansatte opptrer på en konsistent og enhetlig måte. Det gir deg mer tid til å analysere markedet og møte behovene til nåværende og potensielle kunder.

 Vil du vite mer om oss?

PIM

PIM-plattform

kostnadsreduksjon