PIM kutter kostnadene i nettbutikken

Utviklingen innen netthandel er utvilsomt en utfordring for mange aktører. Det finnes mange verktøy som kan gjøre nettbutikk-jobben enklere, og samtidig gjøre den mer brukervennlig. Et av de viktigste hjelpemidlene er PIM-plattformer.

PIM kutter kostnadene i nettbutikken

 

PIM – Product Information Management, eller produktinformasjonsstyring – kan redusere kostnadene som må investeres for å ha en nettbutikk som fungerer godt. Samtidig gir PIM kundene rask og enkel tilgang til noe de leter etter: Produktinformasjon. La oss se nærmere på hva PIM er, og hva en slik plattform kan gjøre.

 

Dette er PIM-systemet

PIM inneholder all informasjon om produktene nettbutikken tilbyr: Navn, beskrivelse, tekniske spesifikasjoner, fotos, videoer, priser og prispolitikk, lagernivåer, leveringsmåter, farger og størrelser.

Men dette er bare litt av informasjonen som blir styrt av PIM. Å samle inn og behandle alle produktdataene på ett sted gjør det enklere å kontrollere butikken. Dette gjelder spesielt hvis PIM brukes i flere butikker eller i andre salgskanaler (markedsplasser, sosiale media, salgsplattformer og lignende).

PIM forbedrer arbeidsflyten om produktinformasjon, både i din egen nettbutikk og hos forretningspartnere. Du kan automatisk importere data fra leverandørenes systemer, og også eksportere i sanntid til ulike salgskanaler. Dermed kan selgeren være trygg på at all informasjon om produkter er oppdatert og lik over alt, uansett hvilken salgskanal en kunde velger å bruke.

Et PIM-system har tre grunnleggende oppgaver:

 • Innsamling av data fra flere kilder til ett sted, og å kvalitetssikre dem.
 • Gi muligheter til effektive søk, verifisering av data og modifisere og oppdatere dem.
 • Publisere og overføre produktinformasjon til systemer som netthandelsportaler.

 

Disse har nytte av PIM

Enkelt sagt er PIM en utmerket løsning for de som vil sikre at produktinformasjonen er samkjørt og feilfri. Butikktypene som får størst uttelling er blant annet:

 • Store nettbutikker
 • Nettbutikker som selger i flere kanaler
 • Distributører og grossister som har store kvanta og komplekst varesortiment

PIM er også en svært nyttig hvis informasjon om vareutvalg, for eksempel produktbeskrivelser fra mange leverandører og tekstforfattere, kommer fra eksterne kilder.

 

PIM-systemer støtter markedsføringen på mange nivåer, og gjør produktinformasjonen enklere å takle.
Les også: Slik vil PIM-plattformen endre markedsaktivitetene dine.

 

Produktinformasjon er viktig

Online-handel tar stadig mer av markedet. AR og VR gjør det mulig å skape kjøpsopplevelser som ligner på de i tradisjonelle, analoge butikker – forskjellen er bare at kunden ikke kan ta og føle på produktet før kjøpet er gjennomført. Kjøpet baseres derfor i hovedsak på fotos, beskrivelser og spesifikasjoner i produktbeskrivelsen. Så jo bedre et produkt er beskrevet, desto større er muligheten for salg. «The more you tell, the more you sell», sa de gamle postordre-kongene. Og det du driver med er jo egentlig digital postordre!

Produktinformasjon har ikke bare verdi for kundene, men også for ansatte på alle nivåer i bedriften. Den er viktig både i den daglige jobben og for strategiske avgjørelser. Et PIM-system gjøre prosesser enklere, og sparer tid og arbeid for de ansatte.

Slik støtter PIM ytelsen til medarbeiderne:

 • Kategoristyring – modul som reduserer feilfrekvens i innlagte data, med automatisk detektering. Verifisering av innhold blir mye enklere. Lagring av data på ett sted øker sikkerheten og gir bedre kontroll. Systemet gjør det også enklere å distribuere produktinformasjon til flere kanaler og oppdatere i sanntid.
 • Markedsføringsstyring – gir enkel tilgang til all produktinformasjon. Lar deg også gjøre analyser av informasjon, og muligheten til å fordele den til flere kanaler. Integrering med annonsesystemer gir også raskere lansering av nye kampanjer, og mer effektiv styring av eksisterende. Kundenes produktopplevelse bedres også vesentlig, og antall returer grunnet dårlige beskrivelser blir færre.
 • IT-styring – gir bedre kontroll over data, og reduserer risikoen for kostbare tap av data. Systemet er skalerbart for nettbutikker i vekst. Det kan også integreres med andre plattformer, og modifisere systemet for å passe bedre til bedriftens behov. Det er også mulig å legge inn nye funksjoner i systemer raskt og rimelig. Det er også lett å integrere denne plattformtypen med andre systemer som brukes i organisasjonen.
 • Kundetjeneste-spesialist – god produktinformasjon reduserer antall forespørsler og klager. En sentralisert informasjonskilde for produktinformasjon for medarbeidere reduserer responstiden på forespørsler. Systemet kan også automatisk oppdatere produktinformasjon og svar på grunnlag av ofte stilte spørsmål (FAQ).

 

Områder som kan avhjelpes med PIM

Ofte selger produsenter og distributører via mange kanaler, og derfor legger de inn produktinformasjon på flere steder:

 • Publikasjoner på nettsidene, nettbutikker, sosiale media, og kanskje nyhetsbrev direkte til kundene.
 • I analoge, trykte produkter (kataloger, brosjyrer, flygeblader og annonseblader).
 • Trykte produkter brukes også i undervisning av leverandører og distributører.
 • Prislister er også et sted hvor det kan finnes produktinformasjon.

Uansett på hvilken måte og hvilket sted disse dataene brukes, vil de som ikke har tatt i bruk PIM-systemet ofte oppleve problemer innen følgende områder:

 • Å holde data oppdaterte – dette problemet gjelder spesielt større e-handelsbedrifter som fører mange produkter via mange salgskanaler, og/eller de som bruker mye trykte medier. Manuell modifisering og oppdatering er ikke bare sløsing med tid, men man risikerer også å få feil i produktinformasjonen. I tillegg blir det vanskeligere å finne en oppdatert versjon av en produktbeskrivelse i de store datamengdene.
 • Spredning av produktinformasjon og mangel på samsvar – med tradisjonelle metoder blir ikke endringer i produktinformasjonen automatisk endret også alle andre steder. Det kan også finnes ulike beskrivelser på ulike steder, og spesifikasjonene endrer seg i årenes løp – noen ganger i løpet av måneder. Filene som produktinformasjonen lagres i tar opp plass, og har ofte ulike formater, og dette gjør det vanskelig å samordne dem til noe fornuftig.
 • Den menneskelige faktoren og behovet for automatisering – den menneskelige faktoren er et problem i styringen av produktinformasjon. Produktinformasjon er basert på kunnskapen og kompetansen til mennesker som kjenner produktet og egenskapene til det. Folk i andre avdelinger (f.eks. markedsføring) har ikke den samme kunnskapen, og dette forlenger prosesser og øker risikoen for feil.

 

Styring av produktinformasjon og ekspansjon til nye markeder

PIM-systemet er spesielt viktig for store, internasjonale prosjekter. Det gir uvurderlig støtte ved salg i flere kanaler, og når man vil raskt inn på utenlandske markeder. Løsningen gir nye muligheter, og kontroll over individuelle produkter i ulike markeder.

Bedrifter som planlegger å ekspandere i internasjonale markeder, eller de som allerede er der, bør absolutt se på fordelene med et PIM-system. Det gjør det veldig mye enklere å tilpasse produktinformasjon riktig i nye markeder. Det forbedrer oversettelsene og hvor beskrivelsene finnes, justerer søkemulighetene til et spesifikt marked, legger inn separate filtre (Eksempel: I Tyskland søker man opp biler etter KBA, mens mange andre bruker VIN-nummer), eller avgjør hvor synlig et produkt er i et spesifikt marked.

Etter at verktøyet er godt konfigurert, kan de fleste av disse funksjonene brukes automatisk, og driften fokuserer bare på verifisering og godkjenning av ferdige data.

 

Så hvorfor PIM?

Det enkle svaret er at automatisering er bra. Det reduserer tids- og pengebruk, feil og misforståelser. Det gjør livet ditt enklere, og frigir medarbeidere til å drive med mer konstruktive ting for bedriften.

Men det aller viktigste for mange, er kanskje at styring, spissing og jevnlig oppdatering av produktinformasjon kan sette fart på salget, redusere retur og høyner anseelsen til nettbutikken din. En kunde som mottar en vare som ikke stemmer med inntrykket fra produktbeskrivelsen, blir en irritert kunde som du har kastet bort tiden til. Slike opplevelser deles i sosiale medier.

En kunde som får det han eller hun forventer å motta, blir en fornøyd kunde. Denne kunden deler også opplevelsene sine.

Begge disse scenariene er en spiral. Én av dem bringer deg nedover, og den andre dytter deg oppover. PIM gjør det enklere å få spiralen til å snurre riktig vei.

 

 

pim

pim system

pimcore

pim plattform

omnichannel

dam

e-commerce

nettbutikk løsninger